Žádosti budoucích šedesátníků o invalidní důchod

štítky Invalidita Penze přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Počet žadatelů o invalidní důchod z důvodu plánovaného dalšího zvyšování řádného důchodového věku nad 65 let poroste. Zatímco ještě v minulém roce řešili čerství šedesátníci zhoršení svého zdravotního stavu odchodem do předčasného důchodu, v budoucnu bude nutné žádat o invalidní důchod a následně mít nižší řádný starobní důchod.

Do konce září 2023 mohli do předčasného důchodu odejít již v 60 letech lidé, kteří měli řádný důchodový věk vyšší než 63 let. Aktuálně je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Do předčasného důchodu se tedy odchází později.

Pozdější odchod do předčasného důchodu

Vzhledem k postupnému prodlužování řádného důchodového věku poroste v příštích letech i minimální věk pro možnost odchodu do předčasného důchodu. Podmínky pro předčasné důchody se významně zpřísnily, což současně s prodlužováním řádného důchodového věku má významný vliv na termín nejbližšího možného odchodu do starobního důchodu.

Žádost o invalidní důchod

V následujících letech tedy z důvodu neustálého prodlužování řádného důchodového věku poroste počet žádostí o invalidní důchod občanů v předdůchodovém věku. Zejména při přiznání invalidního důchodu prvního stupně je však nutné následně počítat s nižším starobním důchodem z důvodu získání nižší doby pojištění, než při zaměstnání až do řádného důchodového věku.

Invalidní důchod prvního a druhého stupně není náhradní dobou pojištění

Měsíční částku starobního důchodu významně ovlivňuje získaná doba pojištění, do které se započítávají i náhradní doby pojištění. Doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně však není náhradní dobou pojištění. Pokud tedy příjemci invalidního důchodu prvního a druhého stupně v předdůchodovém věku nebudou vykonávat výdělečnou činnost, ze které je odváděno sociální pojištění, tak to pro ně bude mít negativní vliv na výši řádného starobního důchodu. Náhradní dobou pojištění pro důchodové účely je pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí