Proč je státní penze nutností?

štítky Penze Stalo se čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Od letošního roku je v Česku zaveden tří-pilířový důchodový systém. První pilíř tvoří státní penze. Ve všech vyspělých zemích má státní penze své opodstatnění a ve vyspělých zemích světa se nelze spoléhat pouze na vlastní prostředky občanů v penzi. Proč?

Co znamená tří-pilířový systém?

V Česku je zaveden tří-pilířový důchodový systém. Podívejme se, jak tento důchodový systém funguje:

  • I. pilíř je povinný pro všechny občany. Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy 6,5 % na důchodovém pojištění a dalších 25 % na důchodovém pojištění za ně odvádí zaměstnavatel. OSVČ odvádí na důchodovém pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu (50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji). To vše za předpokladu neúčasti na dobrovolném II. pilíři.
  • II. pilíř (důchodové spoření) je v Česku dobrovolné. Vstup do II. pilíře je však termínově omezen. Občané, kteří do II. pilíře vstoupili nebo vstoupí, tak odvádí na důchodovém pojištění v I. pilíři méně. Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy 3,5 % na důchodovém pojištění, odvody zaměstnavatele jsou shodné (při účasti nebo neúčasti zaměstnance odvádí na důchodovém pjištění 25 % z hrubé mzdy zaměstnance). OSVČ odvádí na důchodovém pojištění při vstupu do II. piliříe 26,2 % z vyměřovacího základu. Do II. pilíře občané platí každý měsíc 5 % z hrubé měsíční mzdy nebo měsíčního vyměřovacího základu (zmíněná ušetřená 3 % z odvodů do I. pilíře + další 2 % ze svých zdrojů). U II. pilíře závisí našetřené finanční prostředky na zvolené investiční strategii ve vybrané penzijní společnosti.
  • III. pilíř tvoří doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění (po staru, nyní již nelze uzavřít). Stát podporuje spoření do III. pilíře formou státního příspěvku, který činí až 230 Kč měsíčně (při měsíční úložce 1 000 Kč a více) a formou daňového odpočtu (až 12 000 Kč ze základu daně při měsíční úložce nad 2 000 Kč). Rovněž účast ve III. pilíři je dobrovolná.

Občané, kteří vstoupí do II. i III. pilíře budou mít potom v penzi více druhů příjmů: státní důchod z I. pilíře, vlastní naspořené prostředky z II. pilíře a vlastní naspořené prostředky z III. pilíře. Přestože si někteří občané myslí, že se lze v důchodovém systému obejít bez státního důchodu, není tomu tak.

Státní penze brání před „chudobou“

Úloha státní penze ve vyspělých zemích světa klesá. Vlivem demografických trendů (nízká porodnost, prodlužující se střední délka života) nemají vyspělé státy dostatek finančních prostředků, aby zajistily výši státních důchodů na stejné úrovni jako je tomu v současnosti. Tento trend bude v budoucnu pokračovat, přesto ve všech vyspělých zemích světa se nelze bez státní penze obejít.

  • Státní důchod je totiž pro občany jakousi „jistotou“, že v důchodovém věku nezůstanou zcela bez prostředků a nepropadnou se do „chudoby“. Úroveň státního důchodu totiž reaguje na aktuální změny v hospodářství, na meziroční inflaci.
  • Vlivem redukce při výpočtu důchodu mají občané s nižšími příjmy relativně vyšší důchod než občané s vyššími příjmy. Při výpočtu státního důchodu je tak zohledněn princip solidarity, který je důležitý pro udržení nízké míry „chudoby“ v důchodu.

Ideální je mít v penzi více příjmů

Státní penze má své nezastupitelné místo ve všech vyspělých zemích světa. A to třeba i s ohledem na přiznání nároku na invalidní důchod. Avšak úloha státní penze bude klesat a život v penzi pouze se státním důchodem bude z finančního hlediska velmi těžký. Proto jednoznačně platí, že je dobré mít v penzi více druhů příjmů (např. z různých investic odpovídajících investičnímu profilu, pronájmu, prodeje aktiv).

Vhodnou kombinací investic lze v delším časovém horizontu totiž dosáhnout zajímavého finančního polštáře nutného k aktivnímu prožití „podzimu života“. Čím dříve se začne spořit a investovat na penzi, tím lépe, neboť úroveň státního důchodu bude klesat.

Petr Gola

Další články k tématu Spoříme na penzi

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí