Jak postupovat při dopravní nehodě od roku 2009

štítky Cestování Pojištění Právo čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Na začátku roku 2009 vešel v platnost nový zákon, který upravuje povinnost volat k dopravní nehodě policii. Nově je ustanoven limit výše škody 100 000 korun; pokud je tento limit přesáhnut, je nutné zavolat policii. Ale i pokud není limit dosažen, účastníci nehody musí sepsat jednotný evropský formulář Záznam o dopravní nehodě. Podívejme se tedy, jak se má od nového roku postupovat při dopravní nehodě.

Pokud se stane nehoda, je nejdříve ze všeho nutné, neprodleně zastavit auto a zabezpečit místo nehody, tedy je třeba dbát na to, aby ostatní silniční provoz mohl i nadále plynule pokračovat, to znamená zapnout varovná světla a umístit výstražný trojúhelník. Samozřejmě pokud je někdo zraněn, volá se okamžitě záchranka. Následně účastníci nehody zhodnotí, zda je třeba volat policii. Policie se volá tehdy, když:

  1. dojde ke zranění nebo usmrcení osoby
  2. hmotná škoda na vozidle nebo i na přepravovaných věcech přesáhne 100 000 korun
  3. dojde k poškození nebo zničení součástí nebo příslušenství pozemní komunikace (tzn. značek, svodidel apod.)  – v tomto případě výše škody nehraje roli, policie se volá vždy
  4. není v silách účastníků dopravní nehody, aby sami obnovili plynulost provozu
  5. dojde ke škodě na majetku třetí osoby
  6. pokud se účastníci nehody nedohodnou o podstatných okolnostech dopravní nehody

Jestliže je policie k nehodě přece přivolána, tak protokol vypracovaný policií účastníci nehody nemusí podepsat, nesouhlasí-li s jeho zněním, případně do něj mohou dopsat poznámky s vlastní verzí průběhu dopravní nehody. Také je bezpodmínečně nutné, se okamžitě po nehodě zdržet konzumace jakýchkoli alkoholických nápojů, alespoň do té doby, než bude dokázáno, že účastník nebyl pod vlivem již během jízdy.

Odstranit vozidla kvůli obnovení provozu lze v případě, že nehoda je řádně nahlášena policii a konečná pozice aut byla nějak vyznačena, třeba sprejem, křídou, pískem atd., nebo se na tom dohodli oba účastníci dopravní nehody. Je také potřeba si opsat VZP, VIN, značku a typ zúčastněných vozidel. Také jména, adresy, telefony řidičů, případně provozovatelů vozidel a údaje o pojištění (pojišťovna, číslo zelené karty, číslo smlouvy, platnost). Pokud byli nehodě přítomni nějací svědci, je dobré si i na ně napsat jejich jména a kontakty. Také je vhodně si celou nehodu řádně vyfotografovat.

Pokud není policie přivolána, je nutné s ostatními účastníky sepsat záznam o nehodě, kde budou všechny identifikační údaje a také průběh nehody. K tomuto účelu slouží především jednotný evropský formulář Záznam o dopravní nehodě. Tento formulář je stejný ve všech ostatních zemí EU, takže pokud některý účastník nehody je cizinec, jehož jazyk neznáte, můžete si být jisti, že kolonky na obou formulářích si vzájemně odpovídají. Je-li váš vůz nepojízdný, kontaktujte pak asistenční službu vaší pojišťovny. Pokud jste viníkem nehody, tak na tuto službu máte obvykle bezplatný nárok díky povinnému ručení. Pokud viníkem nejste, tak máte na tuto službu nárok z titulu havarijního pojištění, jinak za ni musíte zaplatit. Ovšem je dobré si pamatovat, že, pokud tedy nejste viníkem, máte právo na proplacení této služby od viníka dopravní nehody.

Nakonec zbývá jen neprodleně zajistit, aby pojišťovna dostala daný dokument o dopravní nehodě. Pokud neznáte potřebné informace o pojišťovně druhého účastníka, obraťte se na informační středisko České kanceláře pojistitelů (www.ckp.cz).

Jakub Šenovský

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí