Poradna: Spolupracující manželka a pojistné

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Dagmar (27 let) – pracuji pouze na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 24 tisíc korun a plánuji ještě pomáhat manželovi v živnosti jako spolupracující osoba. Musím platit sociální a zdravotní pojištění,

I spolupracující osoby jsou považovány pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné a musí si plnit své zákonné povinnosti u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.

Vedlejší činnost

Vzhledem k tomu, že jste zaměstnána a samostatná výdělečná činnost bude Vaším přivýdělkem, tak budete pro účely sociálního a zdravotního pojištění vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Při výpočtu tedy nebudete muset dodržet minimální vyměřovací základ, tak jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Kdy se neplatí sociální pojištění?

Sociální pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se vždy počítá ze skutečného vyměřovacího základu, tj. poloviny daňového základu. Jestliže je hrubý zisk (příjmy ponížené o výdaje) do limitu, tak se sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí. Pro celý kalendářní rok 2021 je limitem pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti částka 85058 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje. Při výpočtu zdravotního pojištění není žádný limit pro neplacení stanoven a zdravotní pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je potřeba platit i při zisku v řádech jednotek tisícikorun.

Povinnost odevzdat přehledy o příjmech a výdajích

I když budete mít hrubý zisk do limitu a nebudete mít povinnost platit sociální pojištění, tak stejně musíte vyplnit a odevzdat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích, stejně tak u zdravotní pojišťovny.

Povinnost podat daňové přiznání

Na doplnění uvádím, že vzhledem k tomu, že budete vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, tak za Vás zaměstnavatel nebude moci provést roční zúčtování daně a budete si muset sama podat daňové přiznání a vyplnit přehledy o příjmech a výdajích.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí