Poradna: vychovali jsme s manželem 3 děti a vdovský jsem dostávala jenom rok

štítky Penze Poradna čtení na 2 minuty

foto: pexels, ilustrační fotografie

Hana (57): Manžel tragicky zemřel v srpnu 2019 ve věku 60 let (já jsem se narodila 20. 2. 1964), vychovali jsme spolu tři nyní již dospělé děti. Po smrti manžela jsem pobírala vdovský důchod pouze jeden rok a potom mi byl odebrán. Jak je to možné, když jsme vychovali tři slušné lidi, kteří pracují a platí daně?

Zákonné podmínky

Dle zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb. v platném znění) náleží vdovský důchod po zemřelém manželovi standardně pouze jeden rok, po uplynutí jednoho roku se dále vyplácí vdovský důchod pouze za předpokladu, že je splněna některá ze zákonných podmínek. Těmito zákonnými podmínkami jsou:

  • péče o nezaopatřené dítě
  • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, stupni III nebo stupni IV závislosti
  • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije s vdovou v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, stupni III nebo stupni IV
  • invalidita ve třetím stupni
  • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného ročního narození nebo vlastního důchodového věku, je-li nižší

Vy jste tedy pobírala vdovský důchod pouze jeden rok a následně Vám nárok na výplatu vdovského důchodu zanikl, protože jste nesplnila žádnou z výše uvedených zákonných podmínek. Vaše děti jsou již dospělé a není tedy splněna podmínka péče o nezaopatřené dítě.

Vdovský důchod je možné obnovit

Vdovský důchod je možné obnovit, jestliže je některá z výše uvedených zákonných podmínek splněna do dvou let od zániku výplaty vdovského důchodu. O obnovu vdovského důchodu je potřeba si písemně zažádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Dosažení požadovaného věku

Nyní podrobněji rozeberu poslední zákonnou podmínku ohledně dosažení požadovaného věku ve Vašem případě. Důchodový věk muže narozeného v roce 1964 (Váš ročník narození) je 64 let a 10 měsíců. Tento věk ponížený o 4 roky je 60 let a 10 měsíců. Váš řádný důchodový věk (vychovala jste 3 děti) je však 62 let a 8 měsíců. Pro účely obnovy vdovského důchodu se tedy posuzuje věk 60 let a 10 měsíců, přičemž tohoto věku dosáhnete až 20. 12. 2024. Požadovaného věku tedy nedosáhnete ve dvouleté obnovovací lhůtě.

Pokud tedy ve dvouleté obnovovací lhůtě nebude splněna jiná zákonná podmínka než péče o nezaopatřené dítě nebo dosažení požadovaného věku, tak již vdovský důchod po zemřelém manželovi nebude možné obnovit a skutečně byste ho pobírala pouze jeden rok.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí