Délka manželství a vdovský důchod

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Druh nebo družka nemohou pobírat vdovský (vdovecký) důchod po zemřelém partnerovi. Vdovský důchod náleží při splnění zákonných podmínek pouze manželce a vdovecký důchod pouze manželovi.

O vdovský důchod je nutné si písemně požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Nárok na vdovský důchod má pouze manželka po zemřelém manželovi, který pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Zákonné podmínky platí ve stejném rozsahu i pro vdovecký důchod po zemřelé manželce.

Doba trvání manželství není rozhodující

Výpočet vdovského (vdoveckého) důchodu nezávisí na tom, jak dlouho manželství trvalo. V praxi tedy může mít manželka po roce manželství vyšší vdovský důchod, než manželka po zemřelém manželovi za dobu trvání manželství 30 let. Výše vdovského (vdoveckého) důchodu závisí na tom, jak vysoký starobní nebo invalidní důchod zemřelý manžel (manželka) pobíral nebo na jak vysoký starobní či invalidní důchod by měl nárok. Základní výměra vdovského důchodu činí 3550 Kč a procentní výměra 50 % procentní výměra, kterou pobíral nebo by pobíral/a zemřelý manžel (manželka).

Výchova dětí není podmínka

Rovněž na výši vdovského (vdoveckého) důchodu nemá vliv, kolik dětí spolu manželé vychovali. Aktuálně má výchova dětí v českém důchodovém systému vliv pouze na důchodový věk ženy. Důchodový věk mužů počet vychovaných dětí neovlivňuje. Dle současně legislativy se navíc důchodový věk mužů a žen postupně sjednocuje a pro pojištěnce narozené po roce 1971 je důchodový věk 65 let (§ 32, odstavec 3 zákona o důchodovém pojištění) bez ohledu na další okolnosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí