Jak vysoké jsou finanční a daňové benefity u penzijka?

čtení na 3 minuty

foto: FINFOCUS - vyhrávejte nad penězi

Spoření na penzi v penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření je podporováno státem formou státního příspěvku a daňových úlev. Celkový roční finanční benefit může činit i více než 20 000 Kč.

V budoucnu bude muset vzhledem k demografickým a ekonomickým změnám více klesat životní úroveň při odchodu do penze než je tomu nyní. Vlastní spoření na penzi je velmi důležité. Doplňkové penzijní spoření by nemělo ve finančním portfoliu chybět, penzijní připojištění již nelze aktuálně uzavřít. V případě, že vlastní měsíční vklad na smlouvu o penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření činí více než 300 Kč, tak náleží státní příspěvek. Nárok na maximální státní měsíční příspěvek ve výši 230 Kč mají občané spořící si na smlouvu měsíčně 1 000 Kč a více.

Daňová úspora formou daňového odpočtu

Do měsíčního vkladu na smlouvu ve výši 1 000 Kč je tedy spoření v některém z penzijních produktů podporováno formou státního příspěvku, lidé spořící vyšší částky navíc dosáhnou i na daňový odpočet. Mezi nezdanitelné položky snižující roční základ daně totiž patří i vlastní vklady na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření nad 12 000 Kč za rok, přičemž roční maximální daňový odpočet může činit 24 000 Kč. K čerpání maximálního daňového odpočtu ve výši 24 000 Kč je nutné spořit měsíčně na smlouvu alespoň 3 000 Kč nebo vložit během roku na smlouvu alespoň 36 000 Kč, neboť pro účely daňového odpočtu se hodnotí i jednorázové vklady. „Každá tisícikoruna uplatněného daňového odpočtu v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání přitom znamená daňovou úsporu 150 Kč," vypočítává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Z příspěvku zaměstnavatele se neplatí daně

Do souhrnného ročního příspěvku zaměstnavatele zaměstnanci v částce 50 000 Kč na státem podporované finanční smlouvy, mezi které patří i smlouva o penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření, jsou příspěvky osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Jedná se o významnou legislativní podporu zapojení zaměstnavatelů do spoření zaměstnanců na penzi. Povinné pojistné z příspěvku neplatí ani zaměstnavatel. „Daňové osvobození pro příspěvky zaměstnavatele je tedy nejvýznamnější daňovou podporou spoření v penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření" upozorňuje Emil Brož, ředitel společnosti FINFOCUS.

Příspěvek náleží i při práci na dohodu

Daňové osvobození pro příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření se vztahuje i na zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. „Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů současně mohou čerpat příspěvek od každého zaměstnavatele," dodává Emil Brož, ředitel společnosti FINFOCUS.

Jak maximalizovat finanční a daňové výhody?

Maximálních finančních a daňových výhod dosáhnou občané spořící si měsíčně na smlouvu 3 000 Kč, kterým přispívá na smlouvu i jejich zaměstnavatel 4 167 Kč měsíčně. V takovém případě činí roční státní příspěvek 2 760 Kč roční daňová úspora na dani z příjmu fyzických osob z důvodu uplatnění daňového odpočtu 3 600 Kč. Když zaměstnavatel přispěje zaměstnanci na smlouvu za rok 2019 částku 50 000 Kč, tak si zaměstnanec o tuto částku finančně polepší, jestliže by mu zaměstnavatel zvýšil o tuto částku hrubou mzdu, tak by obdržel na účet jen 34 450 Kč. „Do vyčerpání maximálního limitu pro daňové osvobození pro příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu je pro zaměstnance finančně značně výhodnější si nechat od zaměstnavatele zvýšit měsíční příspěvek na smlouvu než hrubou mzdu" upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Tiskové zprávy FINFOCUS

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí