Poradna: Jak moc si pohorším předčasným důchodem?

štítky Penze Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Kateřina: Pokud se mi nepodaří najít lehčí práci, tak bohužel v současném zaměstnání nezvládnu pracovat až do normálního důchodu. Budu muset odejít do předčasného důchodu. O kolik bych si tímto rozhodnutím finančně pohoršila?

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat se získáním nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku a současně s krácením za předčasnost, které činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Zde je nutné upozornit, že výpočtový základ (redukovaný osobní vyměřovací základ) je mezistupeň při výpočtu procentní výměry důchodu a hodnota výpočtového základu je vyšší, než činí přiznaný starobní důchod. To znamená, že krácení v korunovém vyjádření je za každých započatých 90 kalendářních dní vyšší, než by se na první pohled mohlo zdát.

Záleží na termínu odchodu do předčasného důchodu

V dotazu bohužel neuvádíte, kdy přesně byste chtěla do předčasného důchodu odejít a jaký je Váš průběh pojištění (tj. výše příjmů a získaná doba pojištění). Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku a konkrétní krácení za každých započatých 90 kalendářních dní se liší právě v závislosti na konkrétních údajích.

Celkový finanční rozdíl je individuální

Obecně lze říci, že dle aktuálně platné výpočtové formule předčasného důchodu se z důvodu každého dalšího intervalu předčasnosti pohybuje krácení u předčasného důchodu v rozmezí 350 Kč až 550 Kč (v závislosti právě na vstupních údajích žadatele o předčasný důchod), další finanční rozdíl je však v důsledku získání celkové nižší doby pojištění, s tím je potřeba počítat. Výpočet předčasného důchodu u různých vstupních údajích v roce 2024 si můžete vypočítat v naší kalkulačce předčasného důchodu:

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Evidence na úřadu práce

Před odchodem do předčasného důchodu je vhodné vyčerpat i podporu v nezaměstnanosti na úřadu práce, neboť tímto způsobem se sníží krácení za předčasnost a zvýší doba pojištění. Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se vždy započítává jako náhradní doba pojištění.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí