Vlastní zajištění na penzi bude hrát důležitou roli

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Lidem s průměrnými a vyššími příjmy již nyní citelně klesá životní úroveň odchodem do starobního důchodu. Penzisté, kteří chtějí prožít aktivní podzim života, by měli mít dostatečné vlastní úspory, neboť náklady na koníčky, např. cestování, nejsou malé. V budoucnu bude o životní úrovni v penzi rozhodovat především hodnota naspořených finančních prostředků.

Přestože pro dnešní čtyřicátníky je odchod do penze z jejich pohledu ještě velmi vzdálený, tak by vlastní úspory a investice měli hrát významnou roli v rodinném finančním plánování. Finančně myslet na penzi v době, kdy se stále splácí hypotéka, není sice snadné, ale s ohledem na očekávané budoucí důchodové změny nutné. Zejména pro lidi s vyššími příjmy.

Praktický příklad

Paní Peterková má průměrnou měsíční hrubou mzdu za odpracované roky ve výši 40 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 42 let. Dne 20. září 2018 odejde do starobního důchodu. Měsíční starobní důchod paní Peterkové bude činit 15 403 Kč. Hrubý náhradový poměr je tedy 38,5 % (15 403 Kč: 40 000 Kč). Při vyšších příjmech je náhradový poměr ještě nižší.

Forma zajištění je individuální

Neexistuje žádný univerzální recept, jakým způsobem se finančně zajistit na důchod. Každý občan má jiný sklon k riziku a jiné preference. Pro někoho je ideální volbou investování do akcií pro jiného spoření v bezrizikových finančních produktech a jiní preferují zadlužení z důvodu pořízení další nemovitosti za účelem jejího pronájmu. V rodinném finančním portfoliu by však nemělo chybět pravidelné spoření v doplňkovém penzijním spoření. Proč?

  • Doplňkové penzijní spoření je podporováno státem formou státního příspěvku, daňového osvobození pro příspěvek zaměstnavatele a možnosti uplatnění daňového odpočtu.
  • Lze zvolit investiční strategii v závislosti na osobním sklonu k riziku.
  • Na maximální měsíční státní příspěvek ve výši 230 Kč dosáhnou všichni občané spořící na svoji smlouvu alespoň 1 000 Kč měsíčně.
  • Od daňového základu je možné odečíst vklady na smlouvu nad částku 12 000 Kč za rok. Maximální daňový odpočet může přitom činit až 24 000 Kč a dosáhnou na něj lidé spořící na smlouvu 36 000 Kč za rok (36 000 Kč – 12 000 Kč).
  • Doplňkové penzijní spoření patří mezi produkty, u kterých je souhrnný roční státní příspěvek zaměstnavatele do částky 50 000 Kč osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění.

Petr Gola

Další články k tématu Čtyřicátníci a důchod

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí