Kdy je mateřská 30 tisíc? Jaká je maximální mateřská?

štítky Mateřská Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Měsíční částka mateřské závisí na předchozím rozhodném příjmu. V případě splnění podmínky pojištění není pro výpočet směrodatné, zdali bylo před nástupem na mateřskou odpracováno 10 let nebo třeba jenom dva roky. Jak je mateřská vysoká?

Základním vstupním údajem pro výpočet mateřské (peněžité pomoc v mateřství) je denní vyměřovací základ, který se vypočítá zpravidla z průměrného příjmu za předchozích 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se při výpočtu mateřské redukuje. V roce 2024 se započítává plně do první redukční hranice ve výši 1466 Kč, ve druhé redukční hranici (od 1466 Kč do 2199 Kč) se započítává z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 2199 Kč do 4397 Kč) se započítává ze 30 %.

Jak vysoká je denní mateřská?

Z redukovaného denního vyměřovacího základu, který je součtem zápočtu ve všech třech redukčních pásmech, se následně vypočítá denní mateřská, která činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Z denní mateřské je pak snadné vypočítat měsíční mateřskou.

Maximální mateřská v roce 2024

Vzhledem k tomu, že denní vyměřovací základ nad 4397 Kč se již nehodnotí, tak je nepřímo stanovena i maximální částka mateřské. V letošním roce činí maximální mateřská 53910 Kč. Na takto vysokou mateřskou dosáhnou žadatelé o mateřskou s průměrnou hrubou měsíční mzdou nad 133800 Kč. Na maximální mateřskou se tak v praxi dosáhne výjimečně.

TIP: Kalkulačka mateřské v roce 2024

Z mateřské se neplatí daně

Náhradový poměr u mateřské je v Česku příznivý. Mateřská se totiž vypočítává z hrubé mzdy (tedy z částky před zdaněním), ale z přiznané mateřské se neplatí daň z příjmu ani sociální a zdravotní pojištění.

Třicetitisícová mateřská není vzácností

Vzhledem k výpočtové konstrukci mateřské (peněžité pomoci v mateřství) dosáhnou na měsíční mateřskou (za 30 dní) žadatelky (žadatelé) s průměrnou mzdou ve výši 43500 Kč. Zjednodušeně můžeme tedy říci, že při průměrné mzdě vzniká nárok na třicetitisícovou mateřskou. Za celý kalendářní rok 2023 činila totiž průměrná hrubá měsíční mzda 43341 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí