Jak na založení datové schránky pro komunikaci s úřady?

štítky Praktické tipy Právo čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Datovou schránku si mohou dobrovolně založit i zaměstnanci či živnostníci nezapsání v obchodním rejstříku. Založením datové schránky se nemůže stát, že se vzniknou nějaké problémy s veřejnými orgány z důvodu neobdržení nějakého tiskopisu či dokumentu.

Pro lidi často komunikující s úřady může být dobrovolné založení datové schránky výhodné, i když tuto povinnost ze zákona nemají. Veškerá komunikace s veřejnou správou je díky datové správě rychlejší a efektivnější. Dobrovolně se však vyplatí skutečně při častějším využívání.

Snadná archivace úřední korespondence

Kdo má zřízenu datovou schránku, ten má snadno k dispozici veškerou potřebnou korespondenci v elektronické podobě a vše lze snadno uložit v počítači a zálohovat. Při zřízení datové schránky je však potřeba s ní aktivně pracovat. Výpisy z rejstříků jsou pro majitele datových schránek zdarma, což je rovněž zajímavý benefit. Datová schránka je výhodná i s ohledem na důchodové záležitosti. Výši státního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění. Během takto dlouhé doby může dojít k nesrovnalostem, proto je vhodné si již v produktivním věku hlídat průběh pojištění, což je pro majitele datové schránky snadné.

Žádost o zřízení datové schránky

O zřízení datové schránky je potřeba si zažádat. V praxi nejjednodušší a nejběžnější způsob je osobní jednání na Czech POINTU. Samotný formulář je na jednu stránku a jeho vyplnění nezabere mnoho času. Tato kontaktní místa veřejné správy jsou nejenom na pobočkách České pošty, ale i např. na městských úřadech nebo pracovištích hospodářské komory. Veškerá potřebná administrativa je jednouchá, žadatel o zřízení datové schránky se prokáže občanským průkazem a během chvilky odchází s potvrzením obsahujícím potřebné přístupové údaje. Náležitosti žádosti o zřízení datové schránky fyzické osoby jsou:

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
  • rodné příjmení
  • den, měsíc a rok narození
  • místo a okres narození, pokud se fyzických osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila
  • státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem České republiky

Žádost je bezplatná

Žádost o zřízení datové schránky je bezplatná. V případě podání žádosti o zřízení datové schránky písemnou formou je potřeba mít na žádosti úředně ověřený podpis, i proto je lepší vyřídit vše osobně. Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí