Jaké daně se platí ze mzdy?

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Hrubá mzda zaměstnance sjednaná se zaměstnavatelem se liší od částky, kterou zaměstnanec obdrží na svůj bankovní účet. Z hrubé mzdy zaměstnance je totiž jeho zaměstnavatelem sražena daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Většina zaměstnanců nemá žádné daňové starosti, neboť při nástupu do zaměstnání oznámí svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny jsou pojištěni a podepíší prohlášení k dani. Sociální pojištění se odvádí vždy na účet příslušné OSSZ a daň z příjmu na účet příslušného finančního úřadu. Když je podepsáno prohlášení k dani, tak může zaměstnavatel za zaměstnance uplatnit při výpočtu daně z příjmu fyzických osob daňové slevy. Na dané období je však možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Daně za zaměstnance odvádí zaměstnavatel

Veškeré výpočty daňových plateb a jejich odvody na účty pověřených veřejných institucí jsou potom na zaměstnavateli. Zaměstnanci nemůže za dobu trvání zaměstnání vzniknout dluh na povinném pojistném, případné nedoplatky jsou zdravotní pojišťovnou nebo místně příslušnou OSSZ vymáhány po zaměstnavateli.

  • Na zdravotním pojištění je zaměstnanci sraženo 4,5 % z jeho hrubé mzdy.
  • Na sociálním pojištění je zaměstnanci sraženo 6,5 % z jeho hrubé mzdy.
  • Na dani z příjmu potom 15 % ze superhrubé mzdy (tj. hrubé mzdy zaměstnance zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem, což je v souhrnu 34 %).
  • Zaměstnanci s nadstandardními příjmy ještě platí z hrubé mzdy nad limit 7% solidární daň. V roce 2016 je to z hrubé měsíční mzdy nad 106 444 Kč.

Roční zúčtování daně

Během roku je zaměstnanci srážena z hrubé mzdy záloha na dani z příjmu fyzických osob. Když zaměstnanec požádá zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování a zaměstnanec nemá povinnost podat daňové přiznání, tak daňové odvody za celý kalendářní rok vyřídí za zaměstnance zaměstnatel formou ročního zúčtování daně. Pouze v ročním zúčtování daně lze uplatnit daňové odpočty nebo některé daňové slevy, a proto v praxi vznikne mnoha zaměstnancům nárok na daňovou vratku po provedení ročního zúčtování.

Praktický výpočet

Zaměstnanec Novotný má hrubou mzdu 27 100 Kč a má u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Jak vysokou čistou mzdu na svůj bankovní účet obdrží?

Odvedené zdravotní pojištění činí 20 728 Kč. Z hrubé mzdy je totiž zaměstnavatelem sraženo zdravotní pojištění 1 220 Kč (27 100 Kč × 4,5 %), sociální pojištění 1 762 Kč (27 100 Kč × 6,5 %) a daň z příjmu 3 390 Kč (27 100 Kč × 1,34, na sta nahoru)  × 15 %) – sleva na poplatníka 2 070 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Mzdy v ČR

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí