Poselství změn

štítky Stalo se Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Od letošního roku platí důchodová reforma, v příštích letech se dočkáme zdravotní reformy, daňové zatížení se zvyšuje. Co z toho plyne? Největším aktivem budou naše znalosti a dovednosti. Ať máme jakoukoliv profesi, musíme se věnovat rodinným financím, plánovat a starat se o peníze.

Některé zásadní změny od roku 2013 jsme si uvedli v předcházejících dnech, na všechny se podrobně nedostalo (např. solidární daň pro občany s příjmem nad 103 tisíc Kč, zrušení stropu u zdravotního pojištění pro občany s příjmem nad 150 tisíc Kč, změny u daně z převodu nemovitosti a další). Daňová zátěž občanů stoupne. Současně rok od roku více bude životní úroveň v penzi záviset především na vlastních úsporách a investicích občana. V současné době je míra spoluúčasti za lékařskou péči v Česku jedna z nejnižších z členských zemí OECD. Do budoucna se dá tedy očekávat, že přímé platby pacientů za lékařskou péči či léky stoupnou. Všechny změny mají společné, že posilují vlatní odpovědnost občanů, spoléhat se pouze na stát bude riskantní a bude znamenat výrazný pokles životní úrovně v penzi nebo zdravotních problémech.

Nespoléhejme se na státní penzi

Čím jsme mladší, tím více bude životní úroveň v důchodu záviset na našich vlastních investicích, úsporách. Proto je vhodné co nejdříve myslet na vlastní finanční zabezpečení na penzi. Vlastní individuální spoření a investování je nutné, a to i při účasti v II. pilíři. Velmi důležité je však se neustále učit novým věcem.

Zdravý životní styl

Rovněž je dobré co nejvíce myslet na naše zdraví. A zvyšovat naše znalosti a dovednosti. Důchodový věk se rok od roku nepatrně prodlužuje, proto je nutné být fit a výdělečně činný co nejdéle. Vzhledem k prodlužování důchodového věku nelze všechny profese a činnosti vykonávat ve vyšším věku. Na to je dobré pamatovat a hledat činnosti, které lze vykonávat i ve vyšším věku (alespoň na několik hodin denně).

Celoživotní vzdělávání

Pracovní nároky jsou rok od roku vyšší, uspět na pracovním trhu je náročnější. Firmy hledají rezervy a šetří. V mnoha firmách jsou přitom mzdové náklady nejvýznamnější nákladovou položkou. Proto již dneska neplatí, jak v minulosti, kdy bylo vystudovat školu, nastoupit do zaměstnání a s malými změnami a vylepšeními dělat danou činnost až do důchodu. Dneska to neplatí. Celoživotní vzdělání je nutností, všechny OSVČ a zaměstnanci se musí neustále vzdělávat a získávat nové zkušenosti. Trendem všech legislativních změn je posílení vlastní zodpovědnosti.

Jak na sobě pracovat?

Co jsme všichni uměli dříve, tak dneska mnohdy již nestačí. Všichni zaměstnanci a OSVČ se musí učit pracovat s novými přístroji. Přesto hlavní roli hrají osobní charakteristiky: odpovědnost, komunikativnost, samostatnost, rozhodnost nebo loajálnost. Spoustu činností se lze doučit poměrně rychle. Změnit se vnitřně je nesmírně složité. Nejmenší problémy na trhu práce, s plánováním rodinných financí a přizpůsobení se všem změnám (nejenom těm legislativním) mají občané, kteří se neustále učí novým věcem, nebojí se zodpovědnosti, dokáží pracovat samostatně a hlavně komunikují.

Petr Gola

Další články k tématu Finance a rok 2013

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí