Rychlý prodej přináší daňové povinnosti

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při koupi nemovitosti za účelem pronájmu se platí jednorázově daň z nabytí nemovitých věcí a následně každoročně daň z nemovitých věcí. Jak je to však s platbou dalších daní při prodeji nemovitosti?

Pronajímaná nemovitost se může z různých důvodů prodávat velmi rychle po pořízení, např. nájemci se byt po užívání velmi zalíbí a projeví zájem nemovitost koupit pro majitele za výhodnou cenu nebo finanční situace majitele se natolik změní, že je nutné nemovitost prodat nebo několik nespolehlivých nájemců za sebou je důvodem pro prodej bytu.

Z prodeje nemovitosti se nikdy neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Daň z příjmu fyzických osob se však platí, jestliže není splněn u prodávané nemovitosti časový test.

Pozor na lhůtu pěti let

Dani z příjmu fyzických osob podléhají příjmy z prodeje nemovitostí, u kterých mezi nabytím a prodejem uplynula lhůta kratší 5 let. Při prodeje nemovitosti, u které není splněna podmínka bydliště, je totiž ze zákona příjem z prodeje takové nemovitosti od daně z příjmu osvobozen, jestliže mezi nabytím a prodejem uplynulo pět let. S dodržením časového testu je vhodné počítat již při pořízení nemovitosti určené k pronájmu a při případném prodeji v mezidobí kalkulovat s platbou daně z příjmu.

Základ daně dle § 10

Při nedodržení časového testu je nutné příjem z prodeje nemovitosti zdanit. Základem daně dle § 10 zákona o dani z příjmu je příjem ponížený o výdaje. V takovém případě je nutné vyplnit daňové přiznání a zaměstnanci nemohou požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. K vyplnění daňového přiznání si zaměstnanci vyžádají od všech zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za příslušný kalendářní rok. K daňovému přiznání je nutné vyplnit i přílohu číslo dva daňového přiznání a nelze použít zjednodušený dvoustránkový daňový formulář, ale standardní čtyřstránkový formulář.

Prodej se ztrátou nesnižuje daňový základ

Zaměstnanci nebo živnostníci prodávající pronajímanou nemovitost z různých důvodů během časového testu se ztrátou musí počítat s tím, že tato ztráta jim nesníží celkový daňový základ. Ztráta z příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmu celkový základ daně za příslušný rok nesnižuje.

Petr Gola

Další články k tématu Výnos z pronájmu

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí