Vytvářejte byznysové analýzy efektivně díky Business Intelligence v ERP

Komerční sdělení

foto: freepik.com

V posledních letech se jedním z největších trendů středních a větších podniků stává nástroj Business Intelligence (BI). Díky implementaci BI nástrojů mohou firmy zefektivnit podnikové procesy a rozhodovat se na základě přesných analýz. Jaké další výhody tento nástroj může přinést?

Co je Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) je soubor procesů, technologií a nástrojů, které umožňují organizacím sbírat, analyzovat a prezentovat data za účelem podpory rozhodování. Nástroje analyzují historická i aktuální data, což umožňuje efektivně predikovat. BI poskytuje cenné informace, které pomáhají firmám lépe porozumět jejich výkonu, identifikovat příležitosti a hrozby, a optimalizovat jejich strategické a operativní rozhodování.

Hlavní výhody Business Intelligence

  • Rychlejší rozhodování podložené daty: BI poskytuje přístup k relevantním a aktuálním informacím, což umožňuje manažerům činit rychlejší rozhodnutí.
  • Lepší porozumění trhu a zákazníkům: BI umožňuje lépe analyzovat data o trhu a zákaznicích, což zaručuje lepší porozumění jejich potřebám a preferencím.
  • Optimalizace operací: Díky systému lze lépe identifikovat firemní procesy, které nejsou efektivní a následně je optimalizovat.
  • Zvýšená konkurenceschopnost: Firmy, které efektivně využívají BI, mají výhodu před konkurencí díky lepšímu využití dat a informací.

Business Intelligence je klíčovým nástrojem pro moderní organizace, které chtějí být úspěšné a udržet si konkurenční výhodu v dnešním datově řízeném světě. Nástroje BI již mohou být součástí ERP systém pro střední i větší firmy. Příkladem je například modul Business Intelligence v rámci systému Money ERP.

Modul Business Intelligence v rámci ERP systému

Modul v rámci ERP systému vám pomůže vytvořit v podstatě jakoukoliv manažerskou analýzu, do které lze zapracovat data z ERP systému. Modul na základě dat vytvoří přehlednou tabulku s analýzou. Využít můžete i grafy včetně 3D zobrazení. BI modul můžete využít na celou řadu analýz, příkladem:

  1. Finanční analýzy, které poskytnou přehled o finanční situaci podniku. Může zahrnovat výsledky výnosů a nákladů, sledování cash flow firmy i ziskovost oddělení.
  2. Analýzy prodejů, které vám ukáží aktuální trendy, nejprodávanější a nejziskovější produkty.
  3. Prediktivní analýzy, kterou používají statické modely a techniky vycházející z historických dat k předpovídání budoucnosti.
  4. OLAP analýzy, které umožňují analyzovat více dimenzí dat např. prodeje podle regionů, časových období apod.
  5. Analýza klíčových ukazatelů výkonu (KPI) vyhodnocuje klíčové metriky, které jsou důležité pro úspěch organizace.
  • Skladové analýzy ukáží pohled na skladové hospodářství a zefektivní řízení zásob. Se skladovou evidencí pomáhá také pokročilý WMS systém.

Zkušenost s BI v rámci Money ERP má Markéta Bízková, manažerka společnosti DMA Praha: „Když vidíme, že někde nejde dané zboží na odbyt, můžeme ho rychle poslat na pobočku, kde je o něj větší zájem. Navíc jednoduše zjistíme, jak je která prodejna zisková. Podobné informace jsou pro nás klíčové, protože v našem oboru má mnoho položek prodejní cenu i marži stanovené vyhláškou. Proto je pro nás každé procento důležité.“

Komerční sdělení

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí