Jak se podnikatelé vyhnou 23% sazbě daně z příjmu?

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

V Česku jsou zavedeny dvě daňové sazby, a sice 15 % a 23 %. Vyšší daňové sazbě podléhají za rok 2024 zdanitelné příjmy nad 1582812 Kč. Podnikatelé s vyššími zisky však mohou svoji daňovou povinnost optimalizovat a zdaňovat všechny příjmy pouze 15% sazbou daně z příjmu. Jak je to možné?

Podnikatel nemůže zaměstnat manželku a podnikatelka nemůže zaměstnat manžela. Daňová legislativa je v těchto případech shodná, níže v textu se pro zjednodušení budeme zabývat pouze situací, že podnikatel nemůže zaměstnat svoji manželku a volí režim spolupráce.

Institut spolupráce v zákoně o dani z příjmu

Podnikatel, které nevstoupil do měsíčního daňového paušálu, může využít institutu spolupráce, kdy převádí na svoji manželku část příjmů a část výdajů. Na manželku je přitom možné převést maximálně 50 % podílu příjmů a výdajů a částka, o kterou příjmy převyšují výdaje nesmí činit za kalendářní rok více než 540000 Kč nebo 45000 Kč za každý měsíc spolupráce.

Spolupracující osoba a daně

Pro výpočet daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění je spolupracující osoba rovněž osobou samostatně výdělečně činnou, a to se všemi povinnostmi z této skutečnosti vyplývajícími. Pro manželku může být spolupráce hlavní činností nebo vedlejší činností. V případě, že je spolupráce vykonávána při zaměstnání, tak se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Úspora na dani z příjmu

V případě, že úspěšný podnikatel s ročním daňovým základem za letošní rok nad 1582812 Kč převede část svých příjmů a výdajů na manželku, která má roční zdanitelných základ podléhající celý 15% daňové sazbě, tak rodina významně ušetří na dani z příjmu fyzických osob. Podnikatel se totiž vyhne odvodu vyšší 23% daňové sazbě.

Snížení druhého daňového pásma pro rok 2024

Pro rok 2024 nabývá přitom toto opatření ještě na důležitosti, neboť za rok 2023 podléhal vyšší 23% sazbě daně z příjmů fyzických osob daňový základ až nad 1935552 Kč. Pro rok 2024 došlo ke snížení druhého daňového pásma, takže zvýšenou sazbu daně z příjmu bude odvádět více daňových poplatníků než tomu bylo v minulosti.

Praktický příklad

Podnikatel David dosáhne za rok 2024 daňového základu (hrubého zisku) ve výši 1800000 Kč. Jedná se tedy již o příjmy ponížené o související výdaje. V první tabulce si vypočítáme variantu, že veškerý daňový základ by zdaňoval pan David. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob počítáme pouze se slevou na poplatníka. Manžela Eva bude mít daňový základ ve výši 500000 Kč a opět uplatní pouze slevu na poplatníka.

Výpočet zdanění bez spolupráce

Text David Eva
Daňový základ 1800000 Kč 500000 Kč
Daň z příjmu v prvním pásmu 237422 Kč 75000 Kč
Daň z příjmu ve druhém pásmu 49953 Kč 0 Kč
Sleva na poplatníka 30840 Kč 30840 Kč
Daň z příjmu celkem 256535 Kč 44160 Kč

Výpočet zdanění při spolupráci

(převod daňového základu na manželku ve výši 300000 Kč)

Text David Eva
Daňový základ 1500000 Kč 800000 Kč
Daň z příjmu v prvním pásmu 225000 Kč 120000 Kč
Daň z příjmu ve druhém pásmu 0 Kč 0 Kč
Sleva na poplatníka 30840 Kč 30840 Kč
Daň z příjmu celkem 194160 Kč 89160 Kč

Při využití spolupráce zaplatí manželé na dani z příjmu 283320 Kč, což je o 17375 Kč méně než bez využití spolupráce.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí