Daňová evidence nebo výdajový paušál?

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Nejméně daňových starostí mají podnikatelé a živnostníci, kteří dobrovolně vstoupili do měsíčního daňového paušálu. Ostatní OSVČ volí mezi daňovou evidencí a uplatňováním ročního výdajového paušálu. Jaké výhody jednotlivé varianty mají?

Vstup do dobrovolného měsíčního daňového paušálu je omezen, neboť této možnosti nemohou využít plátci DPH nebo OSVČ mající současně příjmy ze závislé činnosti podléhající zálohové dani z příjmu. Níže se tedy zaměříme na rozdíly mezi daňovou evidencí a ročním výdajovým paušálem.

Jednoduchost ročního výdajového paušálu

Při uplatňování ročního výdajového paušálu se sečtou roční příjmy, od kterých se odečtou výdaje stanovené příslušným procentem z ročních příjmů, přičemž sazba výdajového paušálu se liší v závislosti na vykonávané činnosti a pohybuje se od 30 % do 80 %, viz přiložená tabulka.

Druh činnosti Roční výdajový paušál
Zemědělské a řemeslné činnosti 80 %
Ostatní živnosti 60 %
Samostatná výdělečná činnost bez živnosti 40 %
Příjmy z pronájmu ze samostatné činnosti 30 %

Strop pro výdaje při uplatnění paušálu

Maximálně lze však výdaje vypočítat z ročních příjmů 2000000 Kč, částka výdajů stanovených paušálem je zastropovaná, např. při ročním příjmu 3000000 Kč činí výdaje uplatněné 60% výdajovým paušálem 1200000 Kč (3000000 Kč × 60 %). OSVČ s vyššími ročními příjmy, které mají vyšší skutečné výdaje než stanovené paušálem, tak volí daňovou evidenci.

Daňový paušál a daňová úspora

Výdajový paušál v praxi volí OSVČ, kterým přináší úsporu na dani z příjmu fyzických osob, sociálním pojištění a zdravotním pojištění z důvodu, že výdaje uplatněné výdajovým paušálem jsou vyšší, než by byly skutečné výdaje. Vypočtený daňový základ uplatněním výdajového paušálu vstupuje i do výpočtu povinného pojistného.

Kdo dále volí výdajový paušál?

V některých případech je roční výdajový paušál díky své jednoduchosti a jednoznačnosti výhodný i pro OSVČ, které mají skutečné výdaje nepatrně vyšší, neboť úspora za „daňovou administrativu“ převáží ve prospěch výdajového paušálu. Při uplatňování ročního výdajového paušálu zvládne totiž veškeré daňové povinnosti řada OSVČ sama bez plateb za účetní nebo daňového poradce.

Vedlejší činnost = roční výdajový paušál

V praxi si řada zaměstnanců, penzistů nebo studentů přivydělává výkonem vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Pro tyto OSVČ je roční výdajový paušál ve většině případů jasnou volbou.

Na co si dát pozor při vedení daňové evidence?

Daňovou evidenci v praxi využívají OSVČ, které nemohly vstoupit do měsíčního daňového paušálu, roční výdajový paušál je pro ně daňově nevýhodný a nemají povinnost vést účetnictví. Podmínky pro vedení daňové evidence jsou uvedeny v § 7b zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., kde je stanoveno, že daňovou evidencí se pro účely daní z příjmů rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Daňová evidence obsahuje údaje o:

  • příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně
  • majetku a dluzích

Příjmy a výdaje od 1. ledna do 31. prosince

Přestože je možné daňovou evidenci vést v excelovských tabulkách, tak většina OSVČ používá vybraný jednoduchý program, zejména při rozsáhlejší skladové evidenci. Samozřejmostí je číslování a archivace příslušných dokladů. Pro výpočet daňového základu jsou rozhodující příjmy a výdaje od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku. Zákonné podmínky pro archivaci se liší, zdali je OSVČ plátcem či neplátcem DPH.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí