Který rok je pro výpočet důchodu nejdůležitější?

štítky Penze Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Měsíční částka starobního důchodu závisí na dosahovaných příjmech před odchodem do důchodu a získané době pojištění. Jak se příjmy v jednotlivých letech počítají? Které příjmy jsou nejdůležitější?

Základními dvěma vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu jsou: získaná doba pojištění v celých ukončených letech a osobní vyměřovací základ, kterým je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky.

Rozhodné období při výpočtu důchodu v roce 2024

Při výpočtu starobního důchodu v letošním roce se průměrná důchodová mzda (tzv. osobní vyměřovací základ) vypočítává z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Výpočet důchodu je po celý rok stejný

Během celého roku je výpočet starobního důchodu stejný a příjmy z aktuálního roku do výpočtové formule nevstupují. Občané, kteří odešli do řádného starobního důchodu v lednu, by měli osobní vyměřovací základ stejně vysoký, i kdyby odešli do řádného starobního důchodu v prosinci. Příjmy z roku 2024 se při výpočtu důchodu v roce 2024 nehodnotí.

Které příjmové období je zvýhodněno?

Výše důchodu přiznaného v roce 2024 závisí na příjmech v předcházejících 38 letech. Žádné příjmové období není přitom nějak zvýhodněno. Pro výpočet důchodu mají stejnou váhu rozhodné příjmy na začátku pracovní kariéry i příjmy v předdůchodovém věku. Do výpočtové formule však vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

Výpočet osobního vyměřovacího základu

Budoucí žadatelé o starobní důchod by si měli vždy v předstihu zkontrolovat, zdali mají v evidenci ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení) zaevidovány všechny své příjmy, aby neměli starobní důchod následně zbytečně nižší. Vhodné je si v předstihu z jednotlivých ročních příjmů (vyměřovacích základů) vypočítat osobní vyměřovací základ. Následně stačí znát získanou dobu pojištění a je možné vypočítat starobní důchod. V našich kalkulačkách níže je možné si vypočítat nejenom osobní vyměřovací základ, ale následně i řádný či předčasný starobní důchod.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu v roce 2024

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

TIP: Kalkulačka důchodové průměrné mzdy v roce 2024

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí