Kalkulačka otcovské 2020

Otcovská náleží po dobu jednoho kalendářního týdne během některého z prvních šesti týdnů od narození dítěte, přičemž termín si určuje otec dítěte. Podmínkou nároku na otcovskou je účast na pojištění.

Výše otcovské závisí na dosahovaném rozhodném příjmu, který je základním vstupním údajem, který je nutné do kalkulačky zadat.

Výpočet

První redukční hranice (do 1162 Kč, ze 100 %) 1162 Kč

Druhá redukční hranice (od 1162 Kč do 1742 Kč, z 60 %) 35 Kč

Třetí redukční hranice (od 1742 Kč do 3484 Kč, z 30 %) 0 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ 1197 Kč

Redukce

Neredukovaný denní vyměřovací základ 1220 Kč

Otcovská

Denní otcovská 838 Kč

Týdenní otcovská 5 866 Kč

Praktické

Populární na Dům financí

CMP