Pasivní příjmy a důchod

štítky Penze Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu jsou velmi oblíbené. Jaký vliv však mají tyto pasivní příjmy na měsíční částku starobního důchodu?

Z pasivních příjmů dle § 8 (kapitálové příjmy), § 9 (příjmy z nájmu) a dle § 10 (ostatní příjmy) zákona o dani z příjmu se nikdy neplatí sociální pojištění. Tyto příjmy tak nemají žádný vliv na budoucí výpočet starobního důchodu a ani invalidního důchodu.

Nutnost vyřešení pojistného vztahu

Zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné mající pasivní příjmy mají vyřešen svůj pojistný vztah, to znamená, že se jim výdělečnou činností zvyšuje doba pojištění pro důchodové účely. To je důležité nejenom s ohledem na výpočet starobního důchodu, ale i na výpočet invalidního důchodu. Současně jim však výši důchodu ovlivní pouze aktivní příjmy.

Praktický příklad

Pan XY měl v roce 2023 pravidelnou měsíční mzdu ve výši 45000 Kč. Současně podnikal a jeho roční hrubý zisk činí 300000 Kč. Navíc má roční pasivní příjmy z kapitálového majetku a z nájmu ve výši 200000 Kč. Roční vyměřovací základ za rok má ve výši 690000 Kč, z podnikání se hodnotí vyměřovací základ (za rok 2023 to je polovina daňového základu). Zdanění pasivních příjmů je nižší než zdanění aktivních příjmů, současně však nezakládají účast na nemocenském pojištění a neovlivňují budoucí výši státních důchodů.

Text Částka
Příjmy ze zaměstnání 540000 Kč
Příjmy z podnikání 150000 Kč
Pasivní příjmy 0 Kč
Vyměřovací základ za rok 2023 690000 Kč

Dobrovolné důchodové pojištění

Občané žijící pouze s pasivních příjmů, kteří nesplňují žádnou z podmínek náhradních dob pojištění (např. péče o závislou osobu, péče o děti do 4 let věku…), nemají vyřešen svůj pojistný vztah a mohou mít v budoucnu problémy se získáním minimální doby pojištění pro přiznání starobního důchodu. Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Pro tyto občany pouze s pasivními příjmy je vhodná účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Minimální měsíční platba na dobrovolném důchodovém pojištění v roce 2024 činí 3078 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí