Období bez příjmu nemusí snižovat důchodové příjmy

štítky Penze Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Při splnění zákonných podmínek se některá období bez příjmů při výpočtu starobního důchodu vyloučí, což je velmi důležité, neboť nedochází ke snížení „průměrné důchodové mzdy“. Která období bez příjmů nesnižují důchod?

Institut vyloučené doby pojištění zabraňuje snížení průměrné důchodové mzdy (tzv. osobního vyměřovacího základu). Při výpočtu důchodu v roce 2024 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2023. Pokud jsou splněny zákonné podmínky, tak se dané období při vypočtu starobního důchodu vyloučí. To zjednodušeně řečeno znamená, že průměrná důchodová mzda se vypočítá pouze z ostatních příjmů a rozpočítá se na kratší časový úsek. Institut vyloučené doby pojištění plní důležitou ochranářskou funkci.

Z nemocenské se neplatí sociální pojištění

V Česku se z obdržené nemocenské během pracovní neschopnosti neplatí sociální pojištění. Obdržená nemocenská tak nevstupuje do výpočtu starobního důchodu. Současně však patří období pracovní neschopnosti mezi vyloučené dny pojištění. Krátkodobá ani dlouhodobá nemoc nemá tedy negativní vliv výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky). Průměrná důchodová mzda se totiž vypočítává z ostatních příjmů, tedy mimo nemocenskou.

Náhradní doby pojištění jako vyloučené doby pojištění

Mezi vyloučené doby pojištění patří zejména náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Náhradní doby pojištění zvyšují celkovou dobu pojištění, která ovlivňuje výši státního důchodu a současně patří mezi vyloučené doby pojištění. Např. péče o děti tedy v žádném případě nesnižuje průměrnou důchodovou mzdu.

Vyloučenou dobou pojištění je i předdůchod

Mezi vyloučené doby pojištění patří i období čerpání předdůchodu, tedy vlastních naspořených finančních prostředků na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Předdůchod sice nepatří mezi náhradní doby pojištění a nezvyšuje tak rozhodnou dobu pojištění ovlivňující výši státního důchodu, ale patří mezi vyloučené doby pojištění, takže čerpání předdůchodu nesnižuje průměrnou důchodovou mzdu. Současně však období předdůchodu nezvyšuje celkovou dobu pojištění ovlivňující celkovou částku starobního důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí