Poradna: Náleží podpora v nezaměstnanosti při vysokých příjmech?

štítky Poradna Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Kristýna: Sestře skončil pracovní kontrakt sjednaný na dobu určitou. Jako výkonná manažerka měla vysoké příjmy. Sestra se nyní nechce registrovat na úřadu práce, přesvědčuji ji, že bude mít vysokou podporu v nezaměstnanosti, že to má rozhodně udělat. Jak to mají s nárokem na podporu lidé s vysokými příjmy?

Podpora v nezaměstnanosti náleží pouze při získání minimální doby pojištění alespoň v rozsahu 12 kalendářních měsíců v posledních dvou letech. Dle formulace dotazu by Vaše sestra tuto zákonnou podmínku měla splňovat a při registraci na úřadu práce bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Vysoký příjem není překážkou

Zatímco sociální dávky jsou testovanými dávkami a lidé s vysokými příjmy nemají nárok na žádné finanční plnění od státu, tak podpora v nezaměstnanosti není výší příjmů omezena. Při získání minimální doby pojištění mají nárok na podporu v nezaměstnanosti i občané, kteří měli před registrací na úřadu práce značně nadprůměrné příjmy.

Délka podpory v nezaměstnanosti

Podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti je legislativou omezena. Občané mladší 50 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat nejdéle 5 měsíců, lidé ve věku 50 let až 55 let potom nejdéle po dobu 8 měsíců a občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu 11 měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti

V prvních dvou měsících činí podpora v nezaměstnanosti 65 % předchozího rozhodného příjmu, v dalších dvou měsících pak 50 % a následující měsíce 45 % předchozího rozhodného příjmu. V případě, že je pracovní poměr ukončen výpovědí zaměstnance (až na výjimky stanovené zákoníkem práce) nebo vzájemnou dohodou, tak náleží podpora v nezaměstnanosti od prvního měsíce 45 % předchozího rozhodného příjmu (průměrné čisté mzdy). Při ukončení smlouvy uplynutím sjednané doby, což je případ Vaší sestry, náleží podpora v nezaměstnanosti ve standardní výši.

Maximální částka podpory

Měsíční částka podpora v nezaměstnanosti je však omezena, neboť je stanovena maximální výše podpory v nezaměstnanosti. V roce 2024 činí maximální měsíční částka podpora v nezaměstnanosti 24608 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí