Kalkulačka ošetřovného v roce 2019

Zaměstnanci pečující o nemocné dítě (případně i nemocného dospělého člena domácnosti) mají nárok na ošetřovné, které je dávkou nemocenského pojištění. Výše nemocenského se odvíjí od hrubé mzdy. Ošetřovné se pobírá maximálně v rozsahu 9 kalendářních dní. Osamělí rodiče mohou pobírat ošetřovné 16 dní.

OSVČ nemají na ošetřovné nikdy nárok. Ošetřovné na nemocné dítě nemůže pobírat žena na mateřské nebo rodičovské dovolené. Na rozdíl od čerpání nemocenského není pro ošetřovné stanovená ochranná lhůta.

Výpočet

Redukce

Neredukovaný denní vyměřovací základ 1 644 Kč

První redukční hranice (do 1090 Kč, z 90 %) 981 Kč

Druhá redukční hranice (od 1090 Kč do 1635 Kč, z 60 %) 327 Kč

Třetí redukční hranice (od 1635 Kč do 3270 Kč, z 30 %) 3 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ 1 311 Kč

Výsledek

Denní ošetřovné 787 Kč

Ošetřovné za dobu nemoci 7 083 Kč

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí