Kalkulačka ošetřovného v roce 2019

Zaměstnanci pečující o nemocné dítě (případně i nemocného dospělého člena domácnosti) mají nárok na ošetřovné, které je dávkou nemocenského pojištění. Výše nemocenského se odvíjí od hrubé mzdy. Ošetřovné se pobírá maximálně v rozsahu 9 kalendářních dní. Osamělí rodiče mohou pobírat ošetřovné 16 dní.

OSVČ nemají na ošetřovné nikdy nárok. Ošetřovné na nemocné dítě nemůže pobírat žena na mateřské nebo rodičovské dovolené. Na rozdíl od čerpání nemocenského není pro ošetřovné stanovená ochranná lhůta.

Výpočet

Redukce

Neredukovaný denní vyměřovací základ 1643,84 Kč

První redukční hranice (do 1090 Kč, z 90 %) 981,00 Kč

Druhá redukční hranice (od 1090 Kč do 1635 Kč, z 60 %) 327,00 Kč

Třetí redukční hranice (od 1635 Kč do 3270 Kč, z 30 %) 2,65 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ 1311,00 Kč

Výsledek

Denní ošetřovné 787 Kč

Ošetřovné za dobu nemoci 7 083 Kč

Praktické

Populární na Dům financí