Kdy zaměstnavatelé ušetří sociální pojištění za studenty?

štítky Právo Studium Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Legislativní novinkou letošního roku je i podpora zkrácených úvazků pro zaměstnavatele u některých zaměstnanců, přičemž studenti jsou mezi nimi. Kolik mohou zaměstnavatelé ušetřit?

Standardní sazba sociálního pojištění činí 24,8 % z hrubé mzdy zaměstnance. Pokud však zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek v rozsahu 8 až 30 hodin týdně a dále splňuje některou ze zákonných podmínek, mezi kterými je i příprava na budoucí povolání studiem, tak má zaměstnavatel slevu 5 % na sociálním pojištění. Slevu bylo možné poprvé uplatnit za měsíc únor letošního roku. Zaměstnanci je z hrubé mzdy sraženo sociální pojištění ve standardní sazbě 6,5 %.

Nutnost dodržení příjmového limitu

Vyměřovací základ zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných pro zaměstnavatele nesmí pro možnost uplatnění slevy činit více než 1,5násobek průměrné mzdy a současně hodinový vyměřovací základ nesmí být vyšší než 1,15násobek průměrné mzdy. Podpora nižších odvodů zaměstnavatele ze zkrácených úvazků tedy nesměřuje k vyšším mzdám.

Žádný vliv na důchod

Nižší odvod na sociálním pojištění zaměstnavatele za zaměstnance pracujícího na zkrácený úvazek nemá pro zaměstnance žádný negativní vliv při výpočtu starobního důchodu nebo nemocenských dávek. Základním vstupním údajem v těchto případech je vždy dosažená hrubá mzda, tedy částka, ze které mu bylo sraženo sociální pojištění z hrubé mzdy. Do výpočtu tedy vstupují stejné údaje jako před legislativní změnou, kdy zaměstnavatelé nemohli uplatňovat slevu na sociálním pojištění.

Petr Gola

Další články k tématu Studium a pojistné

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí