Poradna: Dohoda o splátkách a snížení penále

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Denisa: V podnikání se mi v posledních letech příliš nedařilo a tak mi vznikly i dluhy u zdravotní pojišťovny. Chci je splatit, jaká je nejnižší možná částka pro úhradu ve splátkách? Promine mi pojišťovna penále?

Dlužné pojistné na veřejném zdravotním pojištění budete muset uhradit, pojistné nelze prominout. Možností je uzavření zmíněné dohody o splátkách s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Na uzavření této dohody však není žádný právní nárok. Legislativou není stanoveno, jak vysoká měsíční splátka zdravotního pojištění musí být. Měsíční částka bude tedy záviset na celkové výši dluhu a zdravotní pojišťovna přihlédne k Vaší platební historii. Důležitá je vzájemná komunikace, rozhodně se však úhradě dlužnéh pojistného nevyhnete.

Penále se automaticky nepromíjí

Z důvodu uzavření dohody o splátkách nedochází k žádnému automatickému prominutí nebo snížení vyčísleného penále na veřejném zdravotním pojištění. Penále může být prominuto nebo sníženo pouze za předpokladu, že je veškeré dlužné pojistné uhrazeno a v zákonné lhůtě je podána odůvodněná žádost o prominutí. V případě splnění podmínek sjednaných v dohodě o splátkách by se zdravotní pojišťovna zabývala předmětnou žádostí o prominutí penále, která byla podána v zákonné lhůtě, až po splnění podmínek uvedených v dohodě o splátkách.

Na prominutí penále není nárok

Při projednávání žádosti o prominutí penále se zohledňuje průběh pojištění plátce, důvod vzniku dluhu nebo osobní situace. Opět platí, že na prominutí penále nebo jeho snížení není automatický právní nárok.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí