Poradna: Odpracovaných 40 let a podprůměrný důchod

štítky Penze Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Zdeněk: Pracoval jsem celý život, celkem přes 40 let. V případě nezaměstnanosti jsem měl brigády, nechtěl jsem být na pracovním úřadu. Nyní mi přiznali předčasný důchod a mám ho pouze přes 16 tisíc. To mi přijde divné.

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění. Vám do výpočtu starobního důchodu vstupovalo ještě studium, neboť studium před rokem 2010 se v zákonném rozsahu hodnotí jako náhradní doba pojištění. Vzhledem k tomu, že neznám detailně Váš průběh pojištění, tak Vám nejsem schopen říci, zdali Vám byl starobní důchod vypočítán správně či nikoli.

Co ovlivňuje výši důchodu?

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na výši rozhodných příjmů před odchodem do předčasného důchodu, Vám se hodnotily příjmy v letech 1986 až 2023. Do výpočtové formule však vstupovaly pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Druhým důležitým parametrem je získaná doba pojištění v celých ukončených letech. A při odchodu do předčasného důchodu hraje důležitou roli i krácení za předčasnost. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Jak vysoké je krácení?

U předčasného důchodu se provádí krácení za předčasnost za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Za každý interval krácení přitom činí krácení 1,5 % výpočtového základu. V dotazu neuvádíte, o kolik dní dříve jste do předčasného důchodu odešel, což je velmi důležitá informace. Míra krácení za předčasnost značně ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu.

Kontrolní propočty

V našich kalkulačkách níže si můžete vypočítat Vaši průměrnou důchodovou mzdu za odpracované roky a následně i výši předčasného důchodu v závislosti na zadaných parametrech. Např. důchod ve výši 16016 Kč mají dle výpočtové formule roku 2024 i žadatelé o předčasný důchod, kteří mají průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) ve výši 38000 Kč, získali dobu pojištění v rozsahu 44 let (včetně náhradní doby pojištění) a odešli do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu v roce 2024

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

TIP: Kalkulačka důchodové průměrné mzdy v roce 2024

Problém brigád

Nevím, jak často a jak dlouho jste měl pouze brigády. Předpokládám, že byly na dohodu o provedení práce. Do konce roku 2011 se však hrubá odměna z dohody o provedení práce nikdy nezapočítávala do výpočtu důchodu, neboť z ní bez ohledu na výši hrubé odměny nebylo odváděno sociální pojištění. Od roku 2012 se pro důchodové účely hodnotí pouze brigády na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10001 Kč a více. Dlouhodobá práce na dohodu o provedení práce bez odvodů na sociálním pojištění má pochopitelně negativní vliv na výpočet starobního důchodu.

Závěrem

Při odchodu do předčasného důchodu je měsíční částka starobního důchodu 20 tisíc a více pouze při nadprůměrných příjmech a získané vysoké době pojištění. Při odchodu do předčasného důchodu v nejdřívějším možném zákonném termínu je nutné mít již relativně velmi vysoké příjmy během produktivního života, aby byla měsíční částka vlastního předčasného důchodu na úrovni průměrného státního starobního důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí