Kdy si platí studenti zdravotní pojištění?

štítky Pojištění Právo Studium Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Po dosažení věkového limitu přestávají být studenti státními pojištěnci. Zdravotní pojištění za ně přestává stát platit a stávají se samoplátci. Kolik činí měsíční platba na zdravotním pojištění?

Za nezaopatřené děti platí zdravotní pojištění stát. Pro účely placení zdravotního pojištění je však podmínka nezaopatřenosti splněna pouze do 26 let. Výjimkou jsou doktorandi VŠ studující v prezenční formě, kteří jsou státními pojištěnci i po dosažení věku 26 let.

Platba pojistného jako OBZP

Studenti starší 26 let (mimo doktorandů) si musí sami zdravotní pojištění platit jako osoby bez zdanitelných příjmů. Měsíční platba zdravotního pojištění je přitom pro všechny OBZP stejně vysoká. V roce 2023 platí OBZP měsíční zdravotní pojištění v částce 2336 Kč, tj. 13,5 % z minimální mzdy 17300 Kč. Měsíční platbu na zdravotním pojištění musí OBZP zaslat na účet své zdravotní pojišťovny do 8. dne následujícího měsíce. Neplnění zákonných povinností je sankciováno a zdravotní pojišťovny předepisují penále. Následně pečlivě vymáhají nejenom pojistné, ale i právě penále.

Kteří studenti nejsou OBZP?

Pokud studenti starší 26 let již pracují na standardní pracovní smlouvu nebo podnikají, tak zdravotní pojištění klasicky odvádí ze svého zaměstnání nebo z podnikání. V registru své zdravotní pojišťovny jsou vedeni jako zaměstnanci nebo OSVČ. Platbu jako OBZP již tedy samozřejmě neprovádí.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí