I podnikatelé mohou mít příjem z brigády na dohodu

štítky Daně Právo Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Někteří podnikatelé a živnostníci si během roku přivydělávají i na dohody o provedení práce. Tento postup je samozřejmě možný. Současný výkon samostatné výdělečné činnosti a závislé činnosti legislativa umožňuje. Jaká však v takových případech platí daňová pravidla?

Přivýdělek na dohodu o provedení práce je pro některé OSVČ zajímavým finančním přilepšením, nejvíce brigád je pochopitelně nabízeno v prázdninových měsících.

Zdanění dohody o provedení práce

V případě, že je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10000 Kč a méně, tak se z takové dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Když není u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, tak je z hrubé odměny odvedena 15% srážková daň z příjmu a tím jsou vyřešeny všechny daňové povinnosti.

Kdy nemají OSVČ s brigádou žádné daňové povinnosti?

Živnostník s brigádami s hrubou odměnou 10000 Kč a méně, ze kterých byla odvedena srážková daň z příjmu, nemá se zdaněním brigády již žádné starosti a do daňového přiznání uvádí pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Do přehledů pro Okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu se vždy uvádí pouze daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti, příjmy ze závislé činnosti se do přehledů neuvádí.

Praktický příklad

Pan Radim dobrovolně vstoupil jako OSVČ do měsíčního daňového paušálu. V prvním daňovém režimu platí měsíčně jednou platbou všechny přímé daně ve výši 7498 Kč. Jednou z podmínek účasti na dobrovolném daňovém paušálu je neplacení daně z příjmu formou zálohové daně ze zaměstnání. Pan Radim má však všechny hrubé odměny z brigád na dohodu o provedení práce 10000 Kč a z každé dohody o provedení práce odvádí srážkovou daň z příjmu. Pan Radim tedy může být stále účasten v paušálním režimu a současně mít příjem ze zaměstnání. Odvod srážkové daně nebrání účasti v paušálním daňovém režimu.

Zahrnutí odměny z dohody do daňového přiznání

Jestliže je hrubá měsíční odměna 10001 Kč a více, tak musí osoba samostatně výdělečně činná tento příjem zahrnout do daňového přiznání. Zdali bylo u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani či nikoliv nemá na tuto skutečnost vliv. K vyplnění daňového přiznání by bylo nutné doložit potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele.

Brigády a přehledy

Do přehledů pro výpočet ročního sociálního a zdravotního pojištění se uvádí pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Případná brigáda živnostníka nemá na vyplňování přehledů žádný vliv. Když je hrubá odměna z dohody o provedení práce 10000 Kč a méně, tak se z hrubé odměny sociální a zdravotní pojištění vůbec neplatí. V případě, že je hrubá měsíční odměna 10001 Kč a více, tak se se již sociální a zdravotní pojištění platí, a to ve standardních sazbách. Odvodem sociálního a zdravotního pojištění z hrubé odměny, za který je zodpovědný zaměstnavatel, jsou však veškeré povinnosti splněny.

Pracovat lze pro více zaměstnavatelů

I OSVČ si mohou formou brigády přivydělávat pro více zaměstnavatelů současně, přičemž limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění z dohod o provedení práce se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť. Nové podmínky ohledně zdanění dohod o provedení práce budou platit od ledna 2025.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí