Poradna: Jak se počítá odpracovaný měsíc na zkrácený úvazek pro důchod?

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Josef: Jak se hodnotí odpracovaná doba na zkrácený úvazek pro výpočet důchodu? Hodnotí se takto odpracovaný měsíc zcela, z poloviny nebo z jedné třetiny?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základ a získané době pojištění v celých ukončených letech.

Doba pojištění se nekrátí

Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek jsou na tom s ohledem na celkovou získanou dobu pojištění stejně jako zaměstnanci pracující na plný úvazek. Odpracovaný měsíc na zkrácený úvazek se započítává do doby pojištění jako jeden měsíc. K žádnému krácení doby pojištění z důvodu práce na zkrácený úvazek nedochází.

Nižší roční vyměřovací základ

Celkový osobní vyměřovací základ (tj. průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky) se vypočítává z jednotlivých dílčích ročních vyměřovacích základů od roku 1986. Z důvodu práce na zkrácený úvazek je daný roční vyměřovací základ nižší, než když se pracuje na plný úvazek. Práce na zkrácený úvazek je tedy zpravidla důvodem, proč je celkový osobní vyměřovací základ nižší a tím i vypočtený měsíční starobní důchod. Někteří zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek jsou však na tom pro důchodové účely lépe než zaměstnanci pracující na plný úvazek.

Praktický příklad

Pan AB pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 60000 Kč (IT specialista). Pan XY pracuje na plný úvazek s hrubou mzdou 30000 Kč. Pro důchodové účely je na tom pan AB lépe než pan XY, přestože pan AB pracuje na zkrácený úvazek. Pan AB totiž zaplatí na sociální pojištění dvakrát více než pan XY.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí