Poradna: Výchova více dětí a zvýhodněný výpočet předčasného důchodu

štítky Penze Poradna čtení na 3 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Věra: Vychovala jsem čtyři děti a plánuji odejít v srpnu do předčasného důchodu. Jak se mi zohlední výchova čtyř dětí ve výpočtu důchodu? Všechny mé děti pracují a platí daně. Mám nárok na nějaké snížení krácení?

Měsíční částka Vašeho předčasného důchodu bude záviset na získané době pojištění v celých ukončených letech, rozhodné průměrné důchodové mzdě a krácení za předčasnost. Rozhodnými příjmy pro výpočet starobního důchodu v roce 2024 jsou příjmy v letech 1986 až 2023. Do výpočtové formule starobního důchodu však vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Příjmy z minulých let se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Krácení u předčasného důchodu je vždy stejné

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž je nutné počítat s krácením za předčasnost, které činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Na míru krácení nemá žádný vliv, kolik dětí jste vychovala. Krácení předčasného důchodu je dle aktuálně platné legislativě vždy stejné. Bezdětné ženy i ženy, které vychovaly více dětí, mají míru krácení při volbě předčasného důchodu shodnou.

Nemít zbytečně vyšší krácení

Vzhledem k tomu, že se krácení u předčasného důchodu provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak Vám doporučuji termín odchodu do předčasného důchodu naplánovat tak, aby nebylo krácení kvůli několika dnům zbytečně vyšší. Např. při odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o tři roky se provede krácení za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní se provede krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Předčasný důchod a omezený výdělek

Na doplnění uvádím, že při odchodu do předčasného důchodu je následně omezena vlastní výdělečná činnost, když až do dosažení řádného důchodového věku nelze mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.

Péče o děti je náhradní dobou pojištění

Měsíční částku předčasného důchodu výrazně ovlivňuje získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom období, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění pro důchodové účely přitom patří právě i péče o děti do 4 let věku. Přestože jste tedy z důvodu péče o děti odpracovala méně let, tak Vám péče o děti zvyšuje celkovou dobu pojištění ovlivňující výši důchodu.

Výchovné k důchodu

Při výpočtu řádného i předčasného důchodu v roce 2024 se hodnotí výchovné na děti. Na každé dítě činí 500 Kč. Z důvodu odchodu do předčasného důchodu se částka výchovného nijak nekrátí. Z důvodu výchovy čtyř dětí budete mít tedy starobní důchod vyšší o 2000 Kč. Výchovné na děti Vám tedy výrazně zvýší měsíční částku starobního důchodu oproti ženám, které nevychovaly žádné dítě.

Závěrem

Při výpočtu starobního důchodu je výchova čtyř dětí zohledněna tím, že se péče o dítě do 4 let věku započítává jako náhradní doba pojištění a vyloučená doba pojištění a že na každé dítě náleží výchovné ve výši 500 Kč. Nárok na snížení krácení při volbě předčasného důchodu však nemáte.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí