Zkrácený úvazek při studiu a pojistné

štítky Pojištění Studium Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Studenti pracující na zkrácený úvazek odvádí ze své hrubé mzdy sociální pojištění a zdravotní pojištění jako ostatní zaměstnanci. Nemusí však být dodržen minimální vyměřovací základ.

Sazba sociálního pojištění placeného zaměstnancem činí 6,5 % z hrubé mzdy a sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem činí 4,5 % z hrubé mzdy. Sazby pojistného jsou stejné při práci na plný i zkrácený úvazek a ani se nesnižují z důvodu studia. Při práci pro dva zaměstnavatele současně se přitom povinné pojistné odvádí z obou hrubých mezd.

Minimální vyměřovací základ

Při výpočtu zdravotního pojištění musí být vždy dodržen minimální vyměřovací základ. To znamená, že za pojištěnce, který není současně státním pojištěncem musí zdravotní pojišťovna obdržen v souhrnu alespoň 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2023 tedy částku 2336 Kč (17300 Kč × 13,5 %). Dopočet do minima jde však vždy na vrub zaměstnance, zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění vždy 9 %. U sociálního pojištění se dopočet do minima neprovádí. Sociální pojištění se vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu.

Praktický příklad

Pan Radek pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 15000 Kč. Pro účely placení zdravotního pojištění není státním pojištěncem. Zaměstnavatel za pana Radka odvede na zdravotním pojištění 1350 Kč (15000 Kč × 9 %) a panu Radkovi je z hrubé mzdy sraženo 986 Kč (2336 Kč – 1350 Kč).

Student Filip pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 15000 Kč. Pro účely placení zdravotního pojištění je státním pojištěncem, a proto se neprovádí dopočet do minima. Na zdravotním pojištění je mu z hrubé mzdy sraženo 675 Kč (15000 Kč × 4,5 %).

Student Filip tedy zaplatí na zdravotním pojištění méně o 311 Kč (986 Kč – 675 Kč) než pan Radek. Důvodem je skutečnost, že studium zajišťuje statut státního pojištěnce pro účely placení zdravotního pojištění.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí