Ostatní daňová potvrzení

štítky Daně Školkovné Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

K daňovému přiznání je potřeba doložit rozhodné doklady opravňující k uplatnění příslušných daňových odpočtů nebo daňových slev. O jaké doklady se nejčastěji jedná?

Při splnění zákonných podmínek mezi daňové odpočty mimo jiné patří vklady na životní pojištění, vklady na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření nebo odpočet zaplacených úroků z hypotéky, kterou je řešena vlastní bytová potřeba. V takových případech zasílají banky, penzijní společnosti nebo pojišťovny příslušné potvrzení automaticky. Pokud se z různých důvodů neobdrží, tak je potřeba příslušnou finanční společnost a dané potvrzení požádat. Právě finanční odpočty v praxi snižují daňový základ nejčastěji.

Školkovné

Za rok 2021 je možné si snížit přímo vypočtenou daň o zaplacené školkovné, a to až o 15200 Kč na každé dítě. Školkovné může uplatnit pouze jeden z rodičů. V případě uplatnění školkovného v daňovém přiznání musí být nedílnou přílohou daňového přiznání právě i potvrzení od příslušné školky.

Čestné prohlášení

Vypočtenou daň z příjmu 2021 za rok je možné snížit o slevu na manželku (manželka), jestliže jeho vlastní rozhodné příjmy za uplynulý rok nepřesáhly 68 tisíc Kč. Do rozhodných příjmů se nepočítají dávky státní sociální podpory, proto typickým příkladem, kdy vzniká nárok na slevu na manželku (manžela), je pobírání během roku 2021 pouze rodičovského příspěvku. K daňovému přiznání je nutné doložit čestné prohlášení druhého z manželů, že jeho vlastní rozhodné příjmy nepřekročily právě zákonný příjmový limit 68 tisíc Kč. Daňová sleva na manželku, stejně jako školkovné, snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly. Nárok na daňový bonus vzniká pouze v případě, že daňové zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň z příjmu po uplatněných daňových slevách. Roční sleva na manželku (manžela) činí 24840 Kč, na držitelku (držitele) průkazu ZTP/P je sleva dvojnásobně vysoká.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí