Kdo potřebuje potvrzení o zdanitelných příjmech?

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Daňoví poplatníci, kteří podávají za rok 2021 daňové přiznání a během loňského roku měli příjmy ze závislé činnosti, potřebují k vyplnění daňového přiznání od všech zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech.

V potvrzení o zdanitelných příjmech je uvedena souhrnná roční hrubá mzda a částka odvedené zálohové daně z příjmu během roku 2021. Při podání daňového přiznání činí následně dílčí základ daně ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu součet všech hrubých mezd od všech zaměstnavatelů.

Brigáda na dohody

Někteří daňoví poplatníci si podávají daňové přiznání sami dobrovolně z důvodu, že během roku pracovali na dohody o provedení práce a neměli u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a hrubé měsíční odměny činily 10000 Kč a méně, a tak jim byla z odměn odvedena vždy 15% srážková daň z příjmu. V případě, že je roční daňový základ při uplatnění pouze slevy na poplatníka 185600 Kč a méně, potom se obdrží celá odvedená srážková daň z dohod o provedení práce v plném rozsahu zpět. V případě uplatnění dalších daňových slev, např. slevu na studenta, je částka, do které se obdrží odvedená srážková daň v plném rozsahu zpět ještě vyšší. I pro vrácení odvedené srážkové daně z dohody o provedení práce na základě podání dobrovolného daňového přiznání je nutné si vyžádat od zaměstnavatele či zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech.

Potvrzení od všech zaměstnavatelů

K daňovému přiznání za rok 2021 je potřeba doložit i potvrzení od bývalých zaměstnavatelů, pro které daňový poplatník pracoval třeba pouze dva či tři měsíce začátkem roku 2021.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP