Kdo potřebuje potvrzení o zdanitelných příjmech?

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Daňoví poplatníci, kteří podávají za rok 2021 daňové přiznání a během loňského roku měli příjmy ze závislé činnosti, potřebují k vyplnění daňového přiznání od všech zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech.

V potvrzení o zdanitelných příjmech je uvedena souhrnná roční hrubá mzda a částka odvedené zálohové daně z příjmu během roku 2021. Při podání daňového přiznání činí následně dílčí základ daně ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu součet všech hrubých mezd od všech zaměstnavatelů.

Brigáda na dohody

Někteří daňoví poplatníci si podávají daňové přiznání sami dobrovolně z důvodu, že během roku pracovali na dohody o provedení práce a neměli u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a hrubé měsíční odměny činily 10000 Kč a méně, a tak jim byla z odměn odvedena vždy 15% srážková daň z příjmu. V případě, že je roční daňový základ při uplatnění pouze slevy na poplatníka 185600 Kč a méně, potom se obdrží celá odvedená srážková daň z dohod o provedení práce v plném rozsahu zpět. V případě uplatnění dalších daňových slev, např. slevu na studenta, je částka, do které se obdrží odvedená srážková daň v plném rozsahu zpět ještě vyšší. I pro vrácení odvedené srážkové daně z dohody o provedení práce na základě podání dobrovolného daňového přiznání je nutné si vyžádat od zaměstnavatele či zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech.

Potvrzení od všech zaměstnavatelů

K daňovému přiznání za rok 2021 je potřeba doložit i potvrzení od bývalých zaměstnavatelů, pro které daňový poplatník pracoval třeba pouze dva či tři měsíce začátkem roku 2021.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí