Jaké peníze obdrží OSVČ během nemoci?

štítek Pojištění čtení na 3 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Zatímco nárok na náhradu mzdy a následnou nemocenskou mají i zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek, tak osoby samostatně výdělečně činné mohou čerpat pouze nemocenskou, ale pouze při splnění zákonných podmínek. Které OSVČ mají tedy nemocenskou? Jak vysokou nemocenskou mohou OSVČ dostat?

Náhradu mzdy vyplácí zaměstnancům během prvních 14 dní jejich nemoci zaměstnavatel. Nemocenská náleží zaměstnancům až od 15. kalendářního dne nemoci, přičemž nemocenskou vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení.

OSVČ mohou mít pouze nemocenskou

Osoby samostatně výdělečně činné nemají v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti nárok na žádné finanční plnění. V případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění mohou dostávat až od 15. kalendářního dne nemocenskou. OSVČ, které si dobrovolné nemocenské pojištění neplatí, nemají během nemoci nárok na státní nemocenskou. V případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění závisí denní nemocenská právě na měsíční platbě dobrovolného nemocenského pojištění.

Při delší nemoci je nemocenská vyšší

Dlouhodobá nemoc je při výpočtu nemocenské zvýhodněna. V prvních 16 dnech činí denní nemocenská 60 % rozhodného denního redukovaného vyměřovacího základu, v dalších 30 dnech potom 66 % a v následujících dnech 72 %.

Paušální daň a nemocenská

Automatický nárok na nemocenskou nemají ani OSVČ, které dobrovolně vstoupily do měsíčního paušálního režimu. V základní měsíční platbě paušální daně není dobrovolné nemocenské pojištění zahrnuto, a to ani v jednom pásmu. I OSVČ v paušálním režimu si musí platit dobrovolné nemocenské pojištění, jestliže chtějí mít v případě pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou.

Kalkulačka nemocenské pro OSVČ

V přiložené tabulce níže máme pro názornost vypočtenu denní nemocenskou v jednotlivých pásmech v závislosti na výši měsíční platby na dobrovolném nemocenském pojištění. Vždy až po vyčerpání náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem. Výpočet je proveden dle výpočtové formule roku 2024. Minimální měsíční platba činí 216 Kč

Měsíční platba Prvních 16 dní Dalších 30 dní Následující dny
216 Kč 143 Kč 157 Kč 171 Kč
300 Kč 198 Kč 218 Kč 237 Kč
400 Kč 264 Kč 290 Kč 317 Kč
500 Kč 329 Kč 362 Kč 395 Kč
700 Kč 461 Kč 507 Kč 553 Kč
1000 Kč 658 Kč 724 Kč 790 Kč

Vlastní komerční pojištění

Většina OSVČ si dobrovolné nemocenské pojištění neplatí. Často však volí pro případ delší pracovní neschopnosti vlastní komerční produkty, které si nastaví v závislosti na příjmové a majetkové situaci. U vlastních komerčních produktů je možné si nastavit parametry příslušné smlouvy dle vlastních individuálních požadavků.

Závažnější zdravotní problémy a invalidní důchod

V případě závažnějších zdravotních problémů si však mohou i OSVČ bez účasti na dobrovolném nemocenském pojištění požádat o invalidní důchod. Nárok na přiznání invalidního důchodu není nijak vázán na platby na dobrovolném nemocenském pojištění. Nárok na invalidní důchod vzniká z důvodu placení povinného sociálního pojištění. V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Přičemž o stupni invalidity rozhoduje posudkový lékař, který postupuje v souladu s příslušnou legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu. Žádost o invalidní důchod je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí