Zajímavosti o daňovém zvýhodnění

štítky Daně Právo přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Nárok na daňové zvýhodnění nemá každý rodič. Kdy může zaměstnanec poprvé uplatnit daňové zvýhodnění? Lze uplatnit daňové zvýhodnění na pracující dítě?

Daňové zvýhodnění snižující daňovou povinnost nemohou pochopitelně uplatnit oba rodiče, ale pouze jeden z nich. Pokud je jeden z rodičů zaměstnanec a druhý OSVČ, tak v praxi uplatňuje zpravidla daňové zvýhodnění zaměstnaný rodič, neboť v takovém případě má rodina vyšší každý měsíční disponibilní příjem, protože OSVČ podává daňové přiznání jednou za rok.

Náleží již za měsíc narození

Daňové zvýhodnění náleží již za měsíc, ve kterém se dítě narodilo. Při narození např. koncem července 2021 tedy náleží daňové zvýhodnění již za červenec.

Dodržení podmínky nezaopatřenosti

Nejdéle je možné uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě až do 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod třetího stupně a pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání a splňuje podmínku nezaopatřenosti nebo nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. V praxi to znamená, že např. na dvacetileté pracující dítě, které již není studentem, uplatnit daňové zvýhodnění nelze.

Brigáda dítěte nevadí

V případě, že si dítě během letních prázdnin přivydělává, a přitom stále splňuje statut studenta, a tedy i podmínku nezaopatřenosti, potom může rodič uplatňovat daňové zvýhodnění na děti i za letní měsíce, přestože má dítě vlastní příjem ze závislé činnosti.

Spolupracující dítě

Některým rodičům pomáhá dítě v jejich samostatné výdělečné činnosti jako spolupracující osoba, v takovém případě nelze na spolupracující dítě uplatnit daňové zvýhodnění.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové zvýhodnění

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí