Poradna: Chci prodat zděděný byt, jaké musím platit daně?

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: unsplash.com, ilustrační fotografie

Kateřina: Začátkem února jsem zdědila po babičce byt. Musím platit z dědictví daň z příjmu? Nyní bydlím přes 200 km od zděděného bytu, tak přemýšlím, že ho prodám, jaké mám daňové povinnosti?

Dle § 4a zákona o dani z příjmu jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny bezúplatné příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu. Z dědictví bytu Vám tedy neplynou daňové povinnosti ohledně daně z příjmu fyzických osob.

Desetiletý časový test

Při prodeji bytu, ve kterém prodávající nebydlí, je příjem osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, jestliže přesáhne doba mezi nabytím vlastnického práva k tomuto bytu a jeho prodejem dobu 10 let. Časový test pro daňové osvobození se zvýšil právě od ledna letošního roku z pěti let na deset let. Při dodržení časového testu je příjem z prodeje takového bytu osvobozen od daně z příjmu fyzických osob. Pokud nepřesáhne doba mezi nabytím a prodejem bytu deset let a přitom použije poplatník získané peněžní prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby, potom je rovněž příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmu fyzických osob.

Dědictví a zkrácení lhůty

V případě dědictví po zůstaviteli v linii přímé nebo po manželovi se desetiletý časový test zkracuje o dobu, po kterou byl byt prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele. Pokud tedy Vaše babička vlastnila zděděný byt déle než 10 let, potom ho můžete velmi rychle prodat a přitom bude splněna zákonná podmínka pro daňové osvobození.

Pojistné se neplatí nikdy

Z prodeje nemovitosti, bez ohledu na skutečnost, jestli takový příjem podléhá dani z příjmu fyzických osob či nikoliv, se nikdy neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění. V případě, že by příjem z prodeje zděděné nemovitosti podléhal dani z příjmu fyzických osob, potom je nutné podat za příslušný rok daňové přiznání a vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání. Za zaměstnance v takovém případě nemůže zaměstnavatel provést roční zúčtování daně.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí