Výpověď dohodou neexistuje

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V praxi není rozhodně jedno, zdali je pracovní poměr ukončen výpovědí nebo vzájemnou dohodou. Finanční důsledky špatně ukončeného pracovního poměru mohou být značné.

Zaměstnanec může písemnou výpovědí pracovní poměr ukončit kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Zaměstnavatel musí v písemné výpovědi uvést jeden z taxativně vyjmenovaných důvodů v zákoníku práce, zaměstnavatel tedy nemůže dát zaměstnanci výpověď, jak ho napadne. V praxi dávají zaměstnavatelé výpověď nejčastěji pro nadbytečnost dle § 52, písmene c) zákoníku práce. Výpověď je tedy jednostranný právní akt, zatímco vzájemná dohoda je dvoustranný právní akt, se kterým musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec.

Rozdílný termín ukončení

V případě výpovědi plyne dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Pro účely výpovědní lhůty je přitom jedno, zdali podal výpověď zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Vzájemnou dohodou může být pracovní poměr ukončen ihned. Pokud tedy zaměstnanec požaduje co nejrychlejší ukončení pracovního poměru, např. z důvodu obdržení zajímavější nebo perspektivnější pracovní nabídky, potom je řešením právě dohoda o ukončení pracovního poměru.

Pozor na odstupné

Jestliže zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele výpověď z důvodů, na kterých nenese vinu, tj. nejčastěji pro nadbytečnost, potom mu náleží odstupné, jehož výše se liší v závislosti na délce trvání pracovního poměru. Pokud pracovní poměr trval déle než dva roky, tak činí odstupné trojnásobek průměrného měsíčního výdělku. Při ukončení pracovního poměru výpovědí zaměstnance nebo neodůvodněnou dohodou o ukončení pracovního poměru však nárok na odstupné nevzniká. V případě, že je v písemné dohodě o ukončení pracovního poměru uveden jako důvod nadbytečnost zaměstnanec dle § 52, písmeno c), potom odstupné náleží i z dohody o ukončení pracovního poměru.

Výpověď = plná podpora

Při obdržení výpovědi náleží zaměstnanci podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících 65 % rozhodného příjmu, v dalších dvou měsících 50 % rozhodného příjmu a následující měsíce 45 % rozhodného příjmu. Při ukončení pracovního poměru neodůvodněnou dohodou o ukončení pracovního poměru náleží podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu 45 % rozhodného příjmu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí