Poradna: Kolik si můžu vydělat, abych nepřišel o invalidní důchod?

štítky Invalidita Penze přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Daniel: Byl mi přiznán invalidní důchod prvního stupně. Uvažuji, zdali budu zaměstnancem nebo OSVČ. Zdravotně zvládnu obojí. Potřeboval bych však vědět, jaké platí příjmové limity pro zaměstnání a podnikání, abych o invalidní důchod nepřišel nebo mi nebyl nějak snížen.

Příjemci invalidního důchodu prvního stupně mohou podnikat i se nechat zaměstnat. Legislativa výkon závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti předpokládá, neboť období pobírání invalidního důchodu prvního stupně se nehodnotí pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění.

Nutnost odvodu sociálního pojištění

V důchodové legislativě je náhradní dobou pojištění pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. S ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu je tedy pro příjemce invalidního důchodu velmi přínosné, když pracují nebo podnikají a z příjmu odvádí sociální pojištění.

Sleva na invaliditu

Příjemci invalidního důchodu mají mimo základní daňovou slevu na poplatníka, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci a za celý rok 2024 činí 30840 Kč (zaměstnanci ji uplatňují měsíčně ve výši 2570 Kč), ještě nárok na slevu na invaliditu ve výši 2520 Kč (zaměstnanci ji uplatňují měsíčně ve výši 210 Kč).

Limitem je zdravotní stav, nikoliv příjem

Výše příjmu výdělečně činných invalidních důchodců není nijak omezena. Ve výdělečně činnosti jsou příjemci invalidního důchodu limitováni svým zdravotním stavem, kdy vykonávaná činnost by měla svým rozsahem, náplní a náročností odpovídat zdravotnímu stavu. Ať už budete zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, tak můžete mít libovolně vysoké příjmy a tato samotná skutečnost nebude mít vliv na částku pobíraného invalidního důchodu.

Vedlejší činnost

Na doplnění uvádím, že pokud se rozhodnete pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, tak budete vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, která je při nižším zisku při placení sociálního a zdravotního pojištění zvýhodněna, když nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí