Kdo platí nejméně na sociálním pojištění? Boháči!

štítky Penze Pojištění Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Od roku 2008 je pro výpočet sociálního pojištění zaveden maximální vyměřovací základ. Z hrubé mzdy nad strop neplatí sociální pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel. Lidé s velmi vysokými příjmy tak mají nižší efektivní sazbu sociálního pojištění.

Zaměstnanci odvádí na sociálním pojištění (včetně nemocenského pojištění) 7,1 %, dalších 24,8 % na sociálním pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Sociální pojištění se však během roku platí pouze do dosažení stropu. Naposledy se sociální pojištění zaplatí za měsíc, kdy bylo stropu dosaženo.

Růst maximálního vyměřovacího základu

Strop pro platbu sociálního pojištění byl zaveden od roku 2008, v předcházejících letech se sociální pojištění odvádělo z jakkoliv vysoké hrubé mzdy. Během let se maximální vyměřovací základ postupně zvyšoval. Pro rok 2024 činí maximální vyměřovací základ 2110416 Kč, pro rok 2023 to bylo 1935552 Kč, pro rok 2022 pak 1867728 Kč a pro rok 2021 to bylo 1701168 Kč. Stejný maximální vyměřovací základ platí i pro OSVČ.

Praktický příklad

Podnikatel Luboš dosáhl za rok 2023 hrubého zisku 8000000 Kč. Skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) je vyšší než maximální vyměřovací základ, proto se roční sociální pojištění vypočítá z maximálního vyměřovacího základu 1935552 Kč a činí 565182 Kč (1935552 Kč × 29,2 %). Efektivní sazba sociálního pojištění činí 7,06 % (1935552 Kč: 8000000 Kč).

Podnikatelka Hana dosáhla za rok 2023 hrubého zisku 500000 Kč. Roční sociální pojištění se vypočítá z částky 250000 Kč a činí 73000 Kč (250000 Kč × 29,2 %). Efektivní sazba sociálního pojištění je 14,6 % (73000 Kč: 500000 Kč).

TIP: Kalkulačka sociálního pojištění OSVČ

Vysoké příjmy = nižší efektivní sazba sociálního pojištění

Z důvodu stanovení maximálního vyměřovacího základu mají občané s velmi vysokými příjmy nižší efektivní sazbu sociálního pojištění než lidé s podprůměrnými příjmy. Naproti tomu u zdravotního pojištění není žádný limit neboli strop stanoven.

Vysoké příjmy a důchod

Do výpočtu důchodu vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. To znamená, že roční vyměřovací základ před úpravou pomocí koeficientu zohledňujícího inflaci nemůže být při výpočtu starobního důchodu vyšší, než činí maximální vyměřovací základ v daném roce.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí