Poradna: Které příjmy se mi počítají do předčasného důchodu?

štítky Penze Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

David: Na podzim budu odcházet do předčasného důchodu. Zajímalo by mě, které příjmy se mi budou počítat a jak moc bude vadit, že celý letošní rok pracuji už pouze na zkrácený úvazek?

Příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ, což je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Osobní vyměřovací základ se vypočítává stejně pro řádný starobní důchod i předčasný důchod. Pro důchodové účely se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů.

Osobní vyměřovací základ v roce 2024

V případě, že odejdete na podzim letošního roku do předčasného důchodu, tak se Vám osobní vyměřovací základ vypočítá z příjmů v letech 1986 až 2023. Výpočet osobního vyměřovacího základu je stejný pro řádný starobní důchod i předčasný důchod. Z důvodu odchodu do předčasného důchodu nedochází k nějakému krácení vstupních příjmů, krácení se provádí až z výpočtového základu, a to v závislosti na termínu odchodu do předčasného důchodu.

Rok 2024 do výpočtu nevstoupí

Nižší příjmy v roce 2024 z důvodu práce na zkrácený úvazek nebudou pro Vás mít negativní vliv na výpočet předčasného důchodu, neboť příjmy z letošního roku již osobní vyměřovací základ neovlivňují. Práce na zkrácený úvazek se započítává do doby pojištění stejně jako práce na plný úvazek. Takže i s ohledem na získanou dobu pojištění, která rovněž významně ovlivňuje měsíční částku důchodu, jste na tom při práci na zkrácený úvazek stejně jako byste pracoval na plný úvazek.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Krácení výpočtového základu

Při odchodu do předčasného důchodu se provádí krácení výpočtového základu, který se vypočítává z osobního vyměřovacího základu, přičemž krácení činí 1,5 % za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Předčasný důchod je následně nižší oproti řádnému starobnímu důchodu i z důvodu získání nižší doby pojištění, protože se přestane dříve pracovat.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí