Poradna: Nájemné ze společného jmění manželů a důchod

štítky Penze Pojištění Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jaroslav: S manželkou pronajímáme byt, který jsme koupili během našeho manželství a máme jej tedy ve společném jmění manželů. Nájemné zdaňuji ve svém daňovém přiznání já. Nájemné tedy bude zvyšovat důchod mně a ne manželce. Mám však obavy, že manželka bude mít kvůli tomu nižší důchod, nešlo by dřívější příjmy nějak pro důchod rozdělit?

Pro důchodové účely není směrodatné, jaká částka se zaplatí na dani z příjmu fyzických osob, ale jaká částka se zaplatí na sociálním pojištění. Přestože z příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu platíte daň z příjmu fyzických osob a řádně tento příjem uvádíte do daňového přiznání, tak na budoucí výpočet starobního důchodu nebude mít tento příjem žádný vliv. Z příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální pojištění a tak tento příjem nebude vstupovat do výpočtu starobního důchodu ani Vám.

Rozhodné příjmy

Příjmovým vstupním údajem, ze kterého se vypočítává starobní důchod, je osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě), který se vypočítává z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023. Výši důchodu tedy ovlivňují pouze aktivní příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) a samostatné výdělečné činnosti (z podnikání), ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

Vlastní spoření a investování

Starobní důchod Vám i Vaší manželce bude tedy vypočten v závislosti na průběhu pojištění, tj. získané době pojištění a odvodech na sociálním pojištění. Dle konkrétního průběhu pojištění si můžete vypočítat starobní důchod přiznaný v roce 2024 v naší kalkulačce:

TIP: Kalkulačka starobního důchodu v roce 2024

V dotazu neuvádíte, kdy konkrétně budete s manželkou odcházet do důchodu, takže v mezidobí se může výpočtová formule starobního důchodu změnit. Pokud dle zadaných údajů vychází Vaší manželce nízký důchod, tak je vhodné ještě před odchodem do starobního důchodu zvýšit vlastní spoření a investování na důchod.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí