Poradna: Jak vysoký je dluh u zdravotní pojišťovny za 14 dní?

štítky Pojištění Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Marian: Ke konci měsíce ukončím podnikání a budu zaměstnancem. Jsem domluvený se zaměstnavatelem s datem nástupu od pondělí 17. června. Jak to budu mít první dva týdny v červnu se zdravotním pojištěním?

Jestliže do konce května budete osobou samostatně výdělečně činnou, tak ještě začátkem června musíte zaplatit své zdravotní pojišťovně zálohu na zdravotním pojištění za květen. Za červen již zálohu na zdravotním pojištění platit nebudete, samozřejmě je nutné ukončení samostatné výdělečné činnosti řádně a včas zdravotní pojišťovně oznámit. V registru své zdravotní pojišťovny je nutné být vždy veden ve správné kategorii plátců, což má zásadní vliv na platby na zdravotním pojištění.

Platba OBZP za celý kalendářní měsíc

Všichni občané s trvalým pobytem v ČR musí být v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako zaměstnanci, OSVČ, státní pojištěnci nebo OBZP. Dle zákona je osobou bez zdanitelných příjmů každý, kdo nemůže být veden v žádné z předchozích tří kategorií. Za každý celý kalendářní měsíc evidence jako osoba bez zdanitelných příjmů je nutné platit zdravotní pojištění jako samoplátce, v roce 2024 ve výši 2552 Kč.

Dvoutýdenní mezera

Platba se provádí do 8. dne následujícího měsíce. Dle formulace dotazu však nebudete veden jako OBZP celý červen, ale pouze polovinu, takže budete mít pojistný vztah vyřešen zaměstnáním. Za červen budete zdravotní pojištění platit jako zaměstnanec a vše budete mít u své zdravotní pojišťovny v pořádku.

Přehled za rok 2024

I když jste samostatnou výdělečnou činnost ukončil během roku 2024, tak budete muset za rok 2024 vyplnit a odevzdat přehled své zdravotní pojišťovně a případný nedoplatek za rok 2024 následně uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu.

Závěrem

Když budete polovinu měsíce června zaměstnancem, tak Vám žádný dluh na zdravotním pojištění nevznikne a zdravotní pojištění bude zaplaceno ze zaměstnání. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění ze zaměstnání je zodpovědný zaměstnavatel.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí