Neregistrování na úřadu práce se prodraží

štítky Pojištění Sociální dávky přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Někteří zaměstnanci se při ztrátě zaměstnání nechtějí kvůli několika měsícům registrovat na úřadu práce. V takovém případě však musí mimo jiné počítat s platbou zdravotního pojištění.

Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Bez ohledu na skutečnost, zdali mají nárok na podporu v nezaměstnanosti či nikoliv. Pokud se však zaměstnanec po ztrátě zaměstnání neregistruje na úřadu práce, tak je pro účely placení zdravotního pojištění osobou bez zdanitelných příjmů. Všechny OBZP si přitom musí samy platit měsíční zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy.

Platba OBZP v roce 2021

V roce 2021 musí tedy všechny OBZP platit měsíční zdravotní pojištění ve výši 2052 Kč. Měsíční platbu musí posílat vždy do 8. dne následujícího měsíce. Občané si sami platí zdravotní pojištění pouze za měsíce, kdy jsou jako OBZP vedeni po celý kalendářní měsíc.

Praktický příklad

Paní Lucie skončila v zaměstnání k 30. listopadu. K novému zaměstnavateli měla nastoupit 1. prosince, nakonec se tak však nestalo. Paní Lucie se však nechtěla během měsíce prosince registrovat na úřadu práce, proto za prosinec 2020 musí ještě zaplatit do 8. ledna 2021 platbu jako OBZP ve výši 1971 Kč (13,5 % z minimální mzda platné pro rok 2020 ve výši 14600 Kč). Paní Lucie nastoupí do zaměstnání 11. ledna 2021. Za měsíc leden bude již pro účely placení zdravotního pojištění zaměstnankyní a nemusí si již zdravotní pojištění platit jako samoplátce.

Pozor na sankční vyřazení

Občané v evidenci na úřadu práce si musí plnit své zákonné povinnosti. Při jejich neplnění mohou být sankčně vyřazeni, což rovněž znamená povinnost si platit zdravotní pojištění jako OBZP. Evidence na úřadu práce má tedy smysl i po skončení podpůrčí doby, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí