Odchod do předčasného důchodu v roce 2021 odložte

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Někteří občané v předdůchodovém věku ihned po ztrátě zaměstnání odchází do předčasného důchodu, pokud splňují podmínky pro jeho přiznání. Evidencí na úřadu práce přitom zvýší svůj státní důchod.

Lidé starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se jim počítá do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu. Pozdějším odchodem do předčasného důchodu se dále zkrátí krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, o které se odejde do předčasného důchodu dříve.

Evidencí na úřadu práce získáte čas

Další výhodou evidence na úřadu práce v předdůchodovém věku je získání času na důležité životní rozhodnutí, kdy odejít do důchodu. Zklamání z ukončení zaměstnání v předdůchodovém věku může být mnohdy velké, ale např. po dvou měsících lze najít na trhu práce ještě zajímavější pracovní nabídku za vyšší finanční ohodnocení. Aktuálně stoupá počet zaměstnavatelů, kteří hledají právě zkušené zaměstnance. Při volbě odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s omezenou výdělečnou činností, neboť předčasný důchodce nemůže mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem podléhající nemocenskému pojištění.

Praktický příklad

Panu Karlovi skončí pracovní poměr koncem února a od 1. března 2021 se rozhodne odejít do předčasného důchodu. Osobní vyměřovací základ bude mít 41420 Kč. Do předčasného důchodu odejde dříve o 193 dní před dosažením řádného důchodového věku. Doba pojištění bude činit 44 let.

  • Měsíční předčasný důchod bude pan Karel mít 17673 Kč.

Kdyby se pan Karel registroval na úřadu práce a odešel až do řádného starobního důchodu až při dosažení řádného důchodového věku v září 2021, potom by měl osobní vyměřovací základ 41420 Kč, ale dobu pojištění 45 let (podařilo by se mu ukončit celý další rok pojištění) a vyhnul by se krácení za předčasnost.

  • Měsíční řádný starobní důchod pana Karla by činil 18610 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí