Vliv mezer v pojištění na důchodovou mzdu

štítky Penze Pojištění Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Výše státního důchodu závisí na velmi dlouhém období, aktuálním žadatelům o starobní důchod se hodnotí ještě studium. Někteří občané mají během produktivního života různá nepojištěná období. Jaký vliv mají na výši důchodu?

Každá mezera v pojištění má negativní vliv na výši důchodu. Přiznání starobního důchodu není totiž automatické a nestačí pouze dosažení řádného důchodového věku. Bez minimální doby pojištění není starobní důchod vůbec přiznán. Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Delší mezery v pojištění jsou tak důvodem, proč nemůže být starobní důchod vůbec přiznán.

Předčasný důchod nebude pro každého

U předčasného důchodu se minimální doba pojištění zvyšuje od října z 35 let na 40 let. Zájemci o předčasný důchod s mezerami v pojištění tak nebudou moci využít odchodu do předčasného důchodu, protože splnit podmínku 40 let pojištění s mezerami v pojištění nepůjde.

Lepší varianta? „Pouze“ snížení důchodu

V případě, že je splněna minimální doba pojištění, tak má mezera v pojištění negativní vliv na výši státního důchodu. A to hned dvakrát. Za prvé je získána nižší doba pojištění, přitom každý rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu vyšší roli, než se na první pohled zdá. Za druhé dochází k „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu. Přestože se průměrná důchodová mzda vypočítává z rozhodných příjmů od roku 1986, aktuálně tedy za 38 let, tak každá mezera v pojištění snižuje průměrnou důchodovou mzdu a tím i výši důchodu.

Institut dobrovolného důchodového pojištění

S ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu je vhodné mít vždy vyřešen pojistný vztah, ideálně zaměstnáním nebo podnikáním. Zaměstnanci však mají důchod citelně vyšší než OSVČ, takže práce za minimální mzdu je výhodnější než např. hrubý roční zisk ve výši 300000 Kč. V případě potřeby je vhodné si platit dobrovolné důchodové pojištění. Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění je dobré podat včas, neboť zpětná účast je legislativou omezena.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí