Jak dlouho se podpora v nezaměstnanosti pobírá?

štítky Sociální dávky Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Při ztrátě zaměstnání a získání doby pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech náleží při registraci na úřadu práce podpora v nezaměstnanosti. Nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku.

Nejdéle mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat občané starší 55 let, a sice 11 měsíců. Lidé ve věku 50 let až 55 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat maximálně 8 měsíců a nejkratší dobu mohou podporu v nezaměstnanosti dostávat na účet lidé mladší 50 let, jen 5 měsíců. Majetková, rodinná ani životní situace přitom nemá vliv na výpočet podpory v nezaměstnanosti ani na možnou maximální dobu jejího pobírání.

Podporu v nezaměstnanosti lze čerpat vícekrát

Při splnění zákonných podmínek je možné během produktivního života čerpat od státu podporu v nezaměstnanosti vícekrát. Neplatí zde žádné zákonné ustanovení omezující maximální počet měsíců pobírání podpory v nezaměstnanosti za celý život. Při každé žádosti o podporu v nezaměstnanosti je však nutné splnit zákonné podmínky pro její přiznání, tj. zejména získat potřebnou dobu pojištění.

Posunutí pobírání podpory v nezaměstnanosti

V případě obdržení odstupného se nárok na podporu v nezaměstnanosti posouvá. V praxi dostávají zaměstnanci nejčastěji tříměsíční odstupné, pokud dostali výpověď pro zákonné důvody, na kterých nenesou vinu (tj. zejména zrušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele nebo nadbytečnost zaměstnance) a pracovní poměr trval déle než dva roky. Odložení nároku na podporu v nezaměstnanosti však celkovou maximální dobu vyplácení podpory v nezaměstnanosti nezkracuje.

Praktický příklad

Paní Romana (47 let) obdržela výpověď pro nadbytečnost dle § 52, písmene c) zákoníku práce a po skončení dvouměsíční výpovědní doby se registrovala na úřadu práce. Paní Romana obdržela tříměsíční odstupné. Nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti tedy bude paní Romana mít až od čtvrtého měsíce evidence na úřadu práce. Celkově bude moci podporu v nezaměstnanosti pobírat maximálně 5 měsíců, tj. až do osmého měsíce evidence na úřadu práce.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí