Kdy jsou zaměstnanci chránění před výpovědí?

štítky Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Pracovní poměr musí být vždy ukončen v souladu se zákoníkem práce. Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď libovolně.

Zaměstnanec může písemnou výpovědí ukončit pracovní poměr kdykoliv. V písemné výpovědi přitom nemusí ani uvádět výpovědní důvod. I pro výpověď podanou zaměstnancem však plyne standardní dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi zaměstnavateli. Zaměstnavatel jako silnější smluvní strana však musí dát zaměstnanci odůvodněnou výpověď dle některého legislativního důvodu uvedeného v zákoníku práce. V praxi nejčastějším výpovědním důvodem je nadbytečnost zaměstnance dle § 52, písmene c) zákoníku práce.

Dohodou lze ukončit pracovní poměr hned

Mimo výpověď podanou zaměstnancem nebo zaměstnavatelem lze pracovní poměr kdykoliv ukončit vzájemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem. Vzájemnou dohodou je přitom možné pracovní poměr ukončit ihned. Zákonná dvouměsíční výpovědní lhůta se vztahuje na ukončení pracovního poměru výpovědí.

Ochrana zaměstnance

Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci až na taxativně vyjmenované důvody v zákoníku práce (např. rušení zaměstnavatele) výpověď, jestliže se nachází zaměstnanec v ochranné lhůtě. V ochranné lhůtě jsou např. zaměstnanci, kteří jsou v pracovní neschopnosti, těhotné zaměstnankyně či na mateřské dovolené nebo zaměstnanci čerpající rodičovskou dovolenou.

Praktický příklad

Paní Simona je na rodičovské dovolené se svým synem Filipem, zaměstnavatel v mezidobí ruší pracovní místo paní Simony. Během čerpání rodičovské dovolené však nemůže paní Simona výpověď obdržet, neboť je v ochranné lhůtě.

Práce na dobu určitou

Jestliže zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď ještě před počátkem běhu ochranné lhůty, potom v případě, že by měla výpovědní lhůta uběhnout v ochranné době, tak se ochranná doba do výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, to však neplatí, když zaměstnance zaměstnavateli sdělí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou však skončí uplynutím sjednaná lhůty, i když se zaměstnanec nachází v ochranné lhůtě.

Petr Gola

Další články k tématu Ochranná lhůta

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP