OSVČ a důchodová reforma

štítky Investice Penze čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které odvádí důchodé pojištění v minimální výši, musí počítat s nízkým důchodem. Účast v II. pilíři je pro tyto OSVČ nevýhodná. Jednoznačně však musí si během produktivního života spořit a investovat na penzi, jinak v penzi výrazně klesne jejich životní úroveň.

Důchodová reforma, která zavádí třípilířový penzijní systém (státní penze, fondové penze a vlastního dobrovolného spoření) nebude samozřejmě výhodná pro všechny. Pro některé občany bude nadále výhodnější odvádět pouze standardní sociální pojištění. Přejít či nepřejít i do druhého fondového pilíře, to je otázka, kterou bude většina rodin řešit. Rozhodnutí nebude snadné, protože se budeme rozhodovat dle současné situace, přičemž v budoucnosti může být naše finanční situace rozdílná. Přesto platí, že pro OSVČ platící nízké odvody na důchodovém pojištění účast ve II. pilíři výhodná nebude.

OSVČ se musí spoléhat na sebe

Právě OSVČ budou mít životní úroveň v důchodu převážně pouze ve svých rukou. Vlivem nízkých odvodů na důchodovém pojištění bude mít totiž většina OSVČ velmi nízký důchod. Obecně platí, že čím vyšší odvody na důchodovém pojišětní a získaný počet let pojištění, tím vyšší důchod. U OSVČ se přitom za příjem v daném roce hodnotí nikoliv dosažený zisk, ale vyměřovací základ v daném roce.

  • Vyměřovací základ je přitom 50 % z dosaženého zisku. Při ročním zisku 400 tisíc Kč je vyměřovací základ 200 000 Kč, což odpovídá měsíční mzdě 16 667 Kč.
  • Jestliže je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak je nutné odvést důchodové pojištění za daný rok z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ za rok 2012 je částka ve výši 75 420 Kč. Minimálně tedy OSVČ musí za rok 2012 odvést na důchodovém pojištění 22 023 Kč (29,2 % ze 75 420 Kč). Jestliže je skutečný vyměřovací základ vyšší, tak se důchodové pojištění počítá ze skutečného vyměřovacího základu. Při zisku 400 000 Kč za rok 2012 odvede OSVČ na důchodovém pojištění 58 400 Kč (400 000 Kč × 50 % × 29,2 %).

Praktický příklad

Vypočítáme si důchod u pana Nováka, který získá 40 let pojištění a jeho příjem za všechny roky (1986 až 2011) bude odpovídat minimálnímu vyměřovacímu základu 75 420 Kč, což odpovídá měsíční mzdě 6 285 Kč. Jak jsme si řekli, neexistuje žádný minimální důchod (pouze základní výměra důchodu), a proto měsíční důchod pana Nováka bude pouze 6 041 Kč (dle výpočtu důchodu v roce 2012).

Vlastní investice jsou pro OSVČ nutností

Zodpovědní podnikatelé a živnostníci musí v produktivním životě spořit a investovat na penzi podstatně více než zaměstnanci. Státní důchod je pro ně nízký, jak jsme si ukázali na názorných příkladech a účast v II. pilíři je pro ně nevýhodná, protože odvádí na důchodovém pojištění méně než zaměstnanci. Výsledný důchod z II. pilíře by byl pro OSVČ nedostatečný. Pravidelné konzultace s dobrým finančním poradcem jsou pro OSVČ téměř nutností. OSVČ, které budou spoléhat pouze na státní důchod, budou mít velmi nízkou penzi a jejich životní úroveň bude velmi nízká.

Petr Gola

Další články k tématu Důchodová reforma

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí