Co je to evropská společnost?

štítek Studium čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Možná se vám už také stalo, že jste se při obchodování se zahraničním partnerem setkali se zkratkou SE nacházející se za jeho obchodním názvem. Pokud jste nevěděli, co toto označení znamená, následující článek vám to prozradí. Zkratka SE neboli Societas Europea je označením pro evropskou společnost, někdy také zmiňovanou jako evropská akciová společnost.

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o takovou formu podnikání, která podléhá právním normám Evropského společenství, respektive Evropské unie. Cílem založení této formy podnikání je především usnadnění pohybu kapitálu ve státech Evropské unie a zároveň sjednocení právních forem obchodních společností v těchto státech. Je zřejmé, že některé druhy společností jednoho státu nemají v ostatních členských státech své ekvivalenty. Při vzájemném obchodování jsou pak kladeny vysoké nároky na znalosti podnikatelů v této oblasti. Vznik Societas Europaea, evropských společností, umožnilo přijetí Nařízení Rady ES o statutu evropské společnosti a následné začlenění tohoto nařízení do jednotlivých národních zákonů. Členské státy Evropské unie dokončily jeho implementaci již v druhé polovině roku 2004. První evropské společnosti však začaly vznikat až za relativně dlouhou dobu, začátkem roku 2006.

Pro to, aby mohla být evropská společnost založena, existují přesně vymezené způsoby. Za prvé je její vznik umožněn přeshraniční fúzí společností, za druhé je možné vytvořit mateřský holding přeshraničních společností, dále pak evropská společnost vznikne založením dceřinné společnosti jiné evropské společnosti či transformací akciové společnosti, která má alespoň dva roky dceřinnou pobočku v jiném státu unie. V dnešní době je nejvýhodnějším a nejsnadnějším způsobem pořízení evropské společnosti její nákup, a to v podobě tzv. ready-made společnosti. Tímto způsobem je možné vyhnout se zdlouhavosti a komplikovanosti zakládacího procesu. A čím se evropská společnost liší od ostatních forem podnikání a co s nimi má naopak společného?

Nejdříve je potřeba říct, že evropská společnost je ve své podstatě akciovou společností. Funguje víceméně na stejném principu a i z právního hlediska se v mnoha směrech řídí daným obchodním právem státu, který upravuje činnost akciových společností. Nicméně v případě evropských akciových společností jsou tomuto národnímu právu nadřazena ustanovení Nařízení Rady ES. To, co evropskou akciovou společnost odlišuje od té klasické, je možnost přemístění jejího sídla do kteréhokoliv státu Evropské unie a s tím související změna právní příslušnosti společnosti. Pokud tedy zjistíte, že v jiném státě byste mohli najít lepší možnosti pro vaše podnikatelské aktivity, je změna sídla určitým řešením. Nemusíte měnit smluvní a majetkové vztahy, je však nutné připravit tzv. projekt přemístění sídla. Cely proces je nicméně dost zdlouhavý, a je tak třeba připravit se na možné komplikace.

Co se týká oblasti řízení společnosti, je možné si vybrat z tzv. monistického a dualistického modelu řízení. Narozdíl od našich podmínek je možné, aby v představenstvu a dozorčí radě společnosti stál pouze jediný člen. Zvlášť tato skutečnost je považována za nespornou výhodu evropské společnosti. Další výhodou, kterou evropské společnosti přinášejí, je získání určité prestiže. Pokud obchodujete s jinými státy, mohou na tamější podnikatele naše formy podnikání působit jako nespolehlivé. V tomto případě je pro ně právě zkratka SE určitou zárukou důvěryhodnosti.

Hana Hutlová

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí