Výpočet nemocenské dávky 2020

Zaměstnanci mají nárok v případě pracovní neschopnosti od 15. dne pracovní neschopnosti na nemocenskou. Nemocenskou nevyplácí zaměstnavatel, ale místně příslušná OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). V naší kalkulačce si můžete vypočítat měsíční nemocenskou v roce 2020 v závislosti na dosahovaném příjmu.

Rozhodujícím vstupním údajem pro výpočet měsíční nemocenské je průměrná mzda za uplynulých 12 měsíců.

Výpočet

Redukce

Neredukovaný denní vyměřovací základ 1331,51 Kč

První redukční hranice (do 1162 Kč, z 90 %) 1045,80 Kč

Druhá redukční hranice (od 1162 Kč do 1742 Kč, z 60 %) 101,71 Kč

Třetí redukční hranice (od 1742 Kč do 3484 Kč, z 30 %) 0,00 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ 1148,00 Kč

Výsledek

Denní nemocenská v prvních 16 dnech 689 Kč

Denní nemocenská v dalších 30 dnech 758 Kč

Denní nemocenská v dalších dnech 827 Kč

Nemocenská celkem 45 342 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí